Home – Zaaien

Muizenvraat in suikerbieten voorkomen
Omdat het in maart vaak nog relatief koud is, kiemen de bieten traag. Hierdoor neemt het risico op muizenschade toe en ligt schade door muizenvraat op de loer. In deze video aandacht voor het tijdig aanbieden van alternatief voer.
Klik Hier
Zaaischijvenkeuring IRS en onderhoud zaaimachine
Telers en loonwerkers kunnen zaaischijven insturen voor de gratis zaaischijvenkeuring van het IRS. In deze video een impressie van de zaaischijvenkeuring. Verder nog tips voor het onderhoud van de zaaimachine.
Klik hier
IRS heeft allerlei applicaties voor de suikerbietenteelt
Benut de vele programma's die het IRS heeft voor de suikberbietenteelt. Van overzaai, onkruidherkenning, bemesting, bladschimmels, vorstwaarschuwing tot oogstverliezen bepalen. Allerlei mooie tools om u te ondersteunen bij de suikerbietenteelt
Klik hier
Previous
Next

Applicatie (over)zaai, opkomst en groei

Bereken hier wanneer uw bieten voor 50% boven zouden moeten staan en of het eventueel rendabel is om over te zaaien.
Start applicatie  »

Agenda

Praktijkdag bieten 2022

Suikerbieteninforma­tiedag 2022

IRS op Twitter

Teelthandleiding 

3. Zaaien
Lees in dit hoofdstuk alles over het zaaien van suikerbieten.

Lees meer >>

Home – Zaaien