IRS App IRS Applicatie

Home – Zaaien

Muizenvraat in suikerbieten voorkomen
Omdat het in maart vaak nog relatief koud is, kiemen de bieten traag. Hierdoor neemt het risico op muizenschade toe en ligt schade door muizenvraat op de loer. In deze video aandacht voor het tijdig aanbieden van alternatief voer.
Klik Hier
Zaaischijvenkeuring IRS en onderhoud zaaimachine
Telers en loonwerkers kunnen zaaischijven insturen voor de gratis zaaischijvenkeuring van het IRS. In deze video een impressie van de zaaischijvenkeuring. Verder nog tips voor het onderhoud van de zaaimachine.
Klik hier
IRS heeft allerlei applicaties voor de suikerbietenteelt
Benut de vele programma's die het IRS heeft voor de suikberbietenteelt. Van overzaai, onkruidherkenning, bemesting, bladschimmels, vorstwaarschuwing tot oogstverliezen bepalen. Allerlei mooie tools om u te ondersteunen bij de suikerbietenteelt
Klik hier
Previous
Next

Teelthandleiding 

3. Zaaien
Lees in dit hoofdstuk alles over het zaaien van suikerbieten.

Lees meer >>

Agenda

Future Farming & Food Experience

IRS op X