IRS App IRS Applicatie

Home – Bladinsecten

Bladinsecten

Er kunnen diverse soorten bladinsecten voorkomen in suikerbieten. In de teelthandleiding suikerbietenteelt, publicaties, applicaties en nieuwsberichten van het IRS is hierover meer informatie te vinden. Op deze pagina is de informatie met betrekking tot bladinsecten, inclusief bladluizen en vergelingsziekte, verzameld.

Insectenherkenning

Als u rechtsboven in de dia op het grijze vierkantje klikt wordt de dia beeldvullend getoond. Door op de plusjes te klikken krijgt u meer informatie over het betreffende insect.

Bewaaradvies NEERSLAG
‘Bewaaradvies neerslag’ is vooral bedoeld om het moment te bepalen waarop de hoop bij voorkeur afgedekt dient te zijn voordat neerslag van betekenis gaat vallen. Via ‘bewaaradvies neerslag’ wordt inzichtelijk wanneer de weersverwachtingen zodanig zijn dat afdekken met vliesdoek aanbevolen wordt.

Klik hier om de kaart groter te openen »

Applicatie Natuurlijke vijanden

In deze applicatie kunt u beschrijvingen en foto’s vinden van de belangrijksste natuurlijke vijanden in de bietenteelt.  

Start applicatie ziekten & plagen »

Teelthandleiding Insecten

Er zijn zeer veel verschillende insecten, die suikerbieten aantasten. Om schade door insecten te beperken, is het belangrijk om de insecten en de schade die ze veroorzaken, te herkennen. In dit hoofdstuk zullen eerst de bodeminsecten (paragraaf 10.3.2) en vervolgens de bladinsecten (paragraaf 10.3.3) worden besproken. In paragraaf 10.3.4 treft u een overzicht van de toegelaten insecticiden aan en in paragraaf 10.3.5 gaan we in op de belangrijkste natuurlijke vijanden van insecten.

Applicatie Ziekten & plagen

In deze applicatie kunt u determineren met welke ziekte of plaag u te maken heeft.

Start applicatie ziekten & plagen »

Natuurlijke vijanden

Er zijn zeer veel verschillende insecten, niet alleen plaaginsecten, maar ook nuttige insecten. In de bietenteelt komen diverse soorten natuurlijke vijanden voor, zoals lieveheersbeestjes, sluipwespen, kortschildkevers, weekschildkevers (soldaatkevers), loopkevers, gaasvliegen en zweefvliegen. In deze nieuwe paragraaf van de teelthandleiding gaan we in op de belangrijkste nuttige insecten/helpers om de insecten in de bietenteelt te beheersen. 

Teelthandleiding Diagnostiek

Mocht u er niet achter komen wat er met uw bieten aan de hand is, dan kunt u via de medewerkers van de suikerindustrie en anderen, zoals gewasbeschermingshandel, coöperaties of Delphy, een monster opsturen.

Beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar de reductie van insecticiden voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte.
Klik Hier
Het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten te beheersen.
Klik Hier
Controle bietenperceel op groene bladluizen
Vergelingsziekte kan tot 50% schade veroorzaken in suikerbieten. Er is een schadedrempel om te bepalen of ingrijpen nodig is. Voor het bepalen van deze schadedrempel is het belangrijk om de aantallen groene luizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) te tellen.
Klik hier
Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk
Vergelingsziekte kan tot wel 50% schade veroorzaken in suikerbieten. De virussen die deze ziekte veroorzaken, worden overgebracht door groene bladluizen. In deze video geeft Elma Raaijmakers uitleg over de invloed van vergelingsziekte, de wekelijkse waarnemingen voor het bepalen van de schadedrempel en de beheersing van bladluizen en daarmee vergelingsziekte.
Klik hier
Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt
In de bietenteelt komen diverse bovengrondse insecten voor. In deze video gaan we in op de herkenning en de beheersing van de belangrijkste bovengrondse insecten.
Klik Hier
Beheersing bietenvlieg in het voorjaar
De bietenvlieg veroorzaakt aantasting aan bieten. Uit IRS-proefveldresultaten van de afgelopen jaren is een nieuwe schadedrempel bepaald voor bestrijding van de eerste generatie. In veel gevallen kan een bespuiting tegen de bietenvlieg niet uit. In deze video komen de aandachtspunten voor de beheersing van de bietenvlieg aan de orde.
Klik Hier
Herkenning en beheersing van trips
Tripsen kunnen jonge bietenplanten aantasten tot aan het tweebladstadium. In deze video gaan we in op de herkenning en de beheersing van tripsen.
Klik Hier
Previous
Next

Veelgestelde vragen over vergelingsziekte

Heeft u vragen over vergelingsziekte en/of bladluisbeheersing, kijk dan of uw vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet tussen, stel dan uw vraag hier

Ga naar veelgestelde vragen »

Bekijken van bietenplanten en het herkennen van insecten

Het IRS heeft online bijeenkomsten gehouden voor adviseurs met als titel: ‘Het bekijken van bietenplanten en herkennen van insecten’. Tijdens deze bijeenkomsten werd aandacht geschonken aan nieuwe informatie op www.irs.nl met betrekking tot insecten, waaronder diverse video’s en de nieuwe insectenwijzer. Ook werd uitleg gegeven over de verschillen tussen insecten in de bietenteelt.

Bekijk de video’s en handout »

IRS op X

Gewasbeschermingsbulletin 2022

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2022 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.