IRS App IRS Applicatie

Home – Bemesting

IRS heeft allerlei applicaties voor de suikerbietenteelt
Benut de vele programma's die het IRS heeft voor de suikberbietenteelt. Van overzaai, onkruidherkenning, bemesting, bladschimmels, vorstwaarschuwing tot oogstverliezen bepalen. Allerlei mooie tools om u te ondersteunen bij de suikerbietenteelt
Klik hier
Praktijkdag Suikerbieten Westmaas - een impressie van een succesvolle dag 2017
Op 31 augustus 2017 vond de Praktijkdag Suikerbieten plaats te Westmaas. Een initiatief van Wageningen University & Research en het IRS. Met ruim 30 standhouders en 750 bezoekers spreekt de organisatie van een succesvolle editie.
Klik hier
Previous
Next

Gewasbeschermingsbulletin 2023

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2023 is als bijlage bij Cosun Magazine 1 verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Lees meer »

Teelthandleiding

4. Bemesting
In dit hoofdstuk worden de meest essentiële nutriënten en adviezen voor suikerbieten behandeld. Ook is de meest actuele regelgeving rondom o.a. het uitrijden van mest en gebruiksnormen te lezen. En er is informatie over (opkomst)beregening.

Lees meer »

Applicatie Stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Start applicatie stikstofbemesting »

Applicatie kalkbemesting

Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Start applicatie kalkbemesting »

IRS op X

Agenda

Future Farming & Food Experience