Berichten van Jan Wevers

Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken
Zaadonderzoek 2003 Verzaaibaarheid
Mechanisatie 2003 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde
Uitgekiende herbicidenkeuze levert geld op!
Gewasbescherming in 2004
Ziekten in perceel sturen rassenkeus
Bieten rooien als aardappelen
Resistente rassen rukken op