Berichten van Jan Wevers

Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt
Gewasbescherming in 2005
Gewasbescherming
Van cercosporawaarschuwingsdienst naar bladschimmelwaarschuwingsdienst
Waardevolle nieuwe rassen op rassenlijst
Weinig problemen bij overgang van C- naar D-zaad
Schieters in 2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005
Zestien nieuwe suikerbietenrassen
Ziekten en plagen in 2004