Berichten van Sharella Schop

Ouderdomsresistentie ter voorkoming van vergelingsziekte
Eerste stap ouderdomsresistentie tegen bladluizen in suikerbieten ontrafeld
Het effect van ouderdomsresistentie in suikerbiet op de overleving, vermeerdering en het gedrag van groene perzikluizen