Berichten van Martijn Leijdekkers

Bieten goed bewaren spaart suiker
Roze/roodverkleuring bietenweefsel door beschadiging
Aandachtspunten voor succesvol bieten bewaren
Weinig vooruitgang in financiële opbrengst suikerbietenrassen
Video: het kiezen van een geschikt bietenras met de Aanbevelende Rassenlijst
Juiste rassenkeuze bij vroegbestelling bietenzaad
IRS Jaarverslag 2021 online
Toetsing <i>Meloidogyne chitwoodi</i> resistentie in suikerbiet
Vroeg zaaien is en blijft een risico
Veelgestelde vragen over rassen en zaad
Voor ieder perceel een passend ras
Suikerbietenrassen worden robuuster