Berichten van Martijn Leijdekkers

Kies het juiste ras voor teeltseizoen 2021
Bewaar bietenzaad zorgvuldig
8.1 Kwaliteit
8.4 Bewaring
Elf nieuwe rassen op Rassenlijst Suikerbieten
Rotte bieten beter niet bewaren
Video ‘Bepaling mate van resistentie in rhizoctoniaresistente rassen’
IRS Jaarverslag 2019
Leerzame internationale kennisuitwisseling
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties