Berichten van Levine de Zinger

5.3 Vruchtwisseling
5.4 Spuittechniek
10.1 Algemeen
10.3 Insecten
IRS Jaarverslag 2019
Natuurlijke vijanden in de bietenteelt
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad
IRS-Jaarverslag 2018
Natuurlijke vijanden in bieten
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht
Juiste timing insectenbeheersing cruciaal voor hoge opbrengst
Beheersing van bladinsecten