Bemestingsapplicatie | Kalkbemesting

In deze applicatie kunt u uw kalkbemesting berekenen

Grondsoort?
Dikte bouwvoor (cm)
(getal moet liggen tussen 0 en 60 cm)
cm
Organische stof gehalte bouwvoor (%)
(getal moet liggen tussen 0 en 60%)
%
Gemeten pH-CaCl2 in bouwvoor*
Streef pH
* Heeft u een pH-KCl-waarde dan kunt u deze omrekenen naar pH-CaCl2 met de formule: pH-CaCl2 = 0.9288 x pH-KCl + 0.5262