Bemestingsapplicatie | Kalkbemesting

In deze applicatie kunt u uw kalkbemesting berekenen

Grondsoort?
Dikte bouwvoor (cm)
(getal moet liggen tussen 0 en 60 cm)
cm
Organische stof gehalte bouwvoor (%)
(getal moet liggen tussen 0 en 60%)
%
Gemeten pH-CaCl2 in bouwvoor*
Streef pH
* Heeft u een pH-KCl-waarde dan kunt u deze omrekenen naar pH-CaCl2 met de formule: pH-CaCl2 = 0.9288 x pH-KCl + 0.5262
Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.