Maak de juiste rassenkeuze voor 2023

Van 13 december tot en met 3 januari is het via het ledenportaal van Cosun mogelijk om bietenzaad te bestellen voor teeltseizoen 2023. Telers kunnen hierbij kiezen uit de rassen die vermeld staan in de Brochure Suikerbietenzaad 2023 van Cosun Beet Company/IRS. Deze brochure bevat zowel informatie over rassen die opgenomen zijn in de Aanbevelende Rassenlijst van CSAR als rassen die twee jaar zijn onderzocht en (nog) niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan. In dit bericht enkele tips voor het maken van de juiste rassenkeuze.

Beperk bietbeschadiging bij rooien voor lange(re) bewaring

De bietencampagne is inmiddels over de helft en het warme najaarsweer wordt ingewisseld voor kouder en wellicht natter weer. Zolang komende tijd grote neerslaghoeveelheden uit blijven, zal de grond nog vrij droog blijven en de omstandigheden om bieten te rooien relatief goed. Redenen om nu nog te wachten met rooien van de resterende bieten worden daardoor steeds bedenkelijker.

Suikerbieteninformatiedag 2022 terugkijken

Op 7 december vond de suikerbieteninformatiedag 2022 plaats. De SID is bedoeld voor suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting. We kijken terug op een geslaagde dag! Bekijk in dit bericht de presentaties en de hand-outs.

1.5 Financiële opbrengst

versie: december 2020 De financiële opbrengst van de rassen is berekend voor gemiddelde Nederlandse omstandig­heden. Voor een goede rassenkeuze spelen echter ook de omstandigheden op perceelsniveau een rol. Is bijvoorbeeld bekend dat op een bepaald perceel het suikergehalte vaak laag is, dan kan een ras met een relatief hoog suikergehalte de financiële opbrengst verhogen. Bij……

Video: uitleg van werking FarmDroid zaai- en schoffelrobot

Om op een mogelijke verandering vooruit te lopen, doet het IRS onderzoek naar alternatieve methodes van onkruidbeheersing. Een van de ontwikkelingen is de FarmDroid FD20 zaai- en schoffelrobot. Samen met Cosun Beet Company, Sensus en Groeikracht wordt hiermee in 2022 ervaring opgedaan in suikerbieten en cichorei. In deze video uitleg over de werking van de robot.

Efficacy and necessity of seed treatments for a sustainable use

Een van de doelen van de farm-to-fork-strategie is een reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijk aspect in de strategie is het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Echter, bij de toepassing van insecticide- of fungicidezaadbehandelingen moet voor aanvang van de teelt al besloten worden welke zaadbehandelingen nodig zijn. Tijdens het 78e IIRB congres in Mons (B) is een presentatie gegeven over de effectiviteit van verschillende zaadbehandingen en hoe deze kunnen worden toegepast in IPM-strategie. Deze presentatie is alleen beschikbaar in het Engels.

App ziekten&plagen geheel vernieuwd

De ziekten en plagen app is volledig herzien om hem gebruiksvriendelijker te maken.
De applicatie past zich nu automatisch aan elk schermformaat aan en de gebruikerservaring is nu identiek, of het nu op een telefoon of een computer is. Bovendien worden alle updates, zowel technische als inhoudelijke, in real time weergegeven op alle toestellen.