Nieuws uit de bietenkliniek: vreterij door bodeminsecten en slakken

IRS diagnostiek kreeg deze week diverse monsters binnen met plantwegval door bodeminsecten en slakken. Ook krijgen we diverse meldingen van teeltadviseurs. Bij bodeminsecten betreft het vooral aantasting door emelten, miljoenpoten, wortelduizendpoten, springstaarten en bietenkevers. Vanwege het relatief koude en natte weer in de afgelopen weken komt dit meer voor dan voorgaande jaren. Daarom brengen we graag de eerder geplaatste berichten over slakken en bodeminsecten opnieuw onder de aandacht.

Stuifdek vernietigen in suikerbieten

De meeste bietenpercelen zijn laat gezaaid, maar kunnen snel ontwikkelen bij de huidige weersomstandigheden. Dat geldt ook voor als stuifdek ingezaaide gerst. Om te voorkomen dat het stuifdek de groei van de bieten beïnvloedt, is tijdig vernietigen belangrijk. Het doodspuiten van de gerst kan het beste voor het uitstoelen plaatsvinden.

Bestrijding aardvlooien, bovengrondse springstaarten en tripsen zelden rendabel

Bij het huidige weer is aantasting door tripsen, aardvlooien en bovengrondse springstaarten waar te nemen. Ze veroorzaken zelden schade, omdat de suikerbiet een groot compenserend vermogen heeft. Door een beetje aantasting te accepteren van deze insecten en terughoudend te zijn met de inzet van pyrethroïden, worden de natuurlijke vijanden gespaard, die de beheersing van de groene perzikluis makkelijker maken.

Nieuws uit de bietenkliniek: aantasting door bietenaaskever

Bij diagnostiek hebben we enkele monsters en meldingen binnen gekregen van aantasting door de larven van de bietenaaskever. De larven vreten aan de bladeren, waarbij de bladeren gerafelde vraatplekken vertonen en soms is een zwart groene kleverige vloeistof op de bladranden te vinden. In dit bericht vindt u meer informatie over de biologie en de mogelijkheden om de larven te bestrijden.

Opkomst van bieten monitoren

Op veel percelen die vorige week zijn gezaaid, staan de bieten al grotendeels boven de grond. Dankzij voldoende vocht en wat warme dagen verloopt de opkomst van deze bieten een stuk sneller dan op vroeger gezaaide percelen. In dit bericht leest u meer over het volgen van de opkomst van het gewas.

Effectiviteit van verschillende insecticiden ter bestrijding van groene perzikluis (Myzus persicae), zwarte bonenluis (Aphis fabae) en vergelingsvirus in suikerbieten in Nederland in 2022

In dit Engelstalige IRS-rapport wordt een proef met insecticiden beschreven. Hieronder een Nederlandstalige samenvatting. De originele titel is: Efficacy of different insecticides to control the green peach aphid (Myzus persicae), black bean aphid (Aphis fabae) and virus yellows in sugar beets in the Netherlands in 2022. Vergelingsziektevirus wordt overgebracht door bladluizen, waarvan de groene perzikluis (Myzus persicae) de meeste efficiënte vector is. De drie belangrijkste soorten vergelingsziektevirussen in suikerbieten zijn: Beet Yellows Virus (BYV), Beet Chlorotic Virus (BChV) en Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). De virussen kunnen worden beheerst door de bladluizen te bestrijden. Doel van deze veldproef is de effectiviteit bepalen van verschillende soorten insecticiden voor de bestrijding van groene perzikluizen. Omdat de zwarte bonenluis van nature ook voorkwam in de proef, is het effect op deze bladluissoort ook meegenomen.

Eerste bladluizen gesignaleerd op vroeggezaaide bietenpercelen

De eerste groene bladluizen en zwarte bonenluizen zijn reeds gesignaleerd op de in maart gezaaide bietenpercelen. Het is daarom aan te raden deze percelen, maar ook percelen waarvan de planten nog in het kiembladstadium staan, wekelijks goed te controleren. Groene perzikluizen kunnen vergelingsvirussen overbrengen. Zwarte bonenluizen veroorzaken zuigschade. Daarom is er voor beide soorten bladluizen een aparte schadedrempel. Lees meer in dit bericht over de schadedrempel en de beheersingsmogelijkheden bij overschrijding van deze schadedrempels.

1. Rassenkeuze suikerbieten

Versie: november 2019 CONTACTPERSOON: MARTIJN LEIJDEKKERS INHOUD 1. Rassenkeuze suikerbieten 1 1.1 Inleiding 2 1.2 Bietenzaad 2 1.2.1 Oppassen met bietenzaad 2 1.2.2 Verzaaibaarheid 2 1.2.3 Benodigde hoeveelheid zaaizaad 3 1.2.4 Bewaaradvies overgebleven bietenzaad 3 1.3 Schietergevoeligheid 5 1.3.1 Wanneer ontstaan schieters? 6 1.3.2 Schieters bij rassen met twee-/drievoudige resistentie 6 1.3.3 Controle bietenzaad op……

1.1 Inleiding

versie: december 2021 Elk jaar stelt de Werkgroep Rassenonderzoek Suikerbieten in november/december de Aanbevelende Rassenlijst samen. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van het door het IRS uitgevoerde rassenonderzoek. Voor opname op de rassenlijst moeten de rassen minimaal drie jaar onderzocht zijn en de financiële opbrengst moet beter zijn dan het gemiddelde van……