Nieuws uit de bietenkliniek: verkleving door ethofumesaat

Op diverse percelen zijn planten te zien waarvan de bladeren verkleefd zijn (foto 1). Dit is een gevolg van een bespuiting van herbiciden, waarbij de werkzame stof ethofumesaat (o.a. in Tramat, Oblix, etc.) deze verkleving veroorzaakt. Dit verschijnsel is soms zichtbaar als onder bepaalde groeiomstandigheden ethofumesaat wordt gespoten. Dit kan dus al na één toepassing zichtbaar zijn.

Nieuws uit de bietenkliniek: Aantasting door bietenaaskever

Bij diagnostiek hebben we enkele monsters en meldingen binnen gekregen van aantasting door de larven van de bietenaaskever. De larven vreten aan de bladeren, waarbij de bladeren gerafelde vraatplekken vertonen en soms is een zwart groene kleverige vloeistof op de bladranden te vinden. In dit bericht vindt u meer informatie over de biologie en de mogelijkheden om de larven te bestrijden.

Wanneer is ingrijpen tegen de zwarte bonenluis nodig?

Op veel percelen suikerbieten zien we zwarte bonenluizen. Toch blijven de aantallen op de meeste percelen nog onder de schadedrempel, waardoor ingrijpen in de meeste gevallen niet nodig is. Mocht de schadedrempel wel worden overschreden, dan is het advies om een bespuiting uit te voeren met Teppeki, Closer, Batavia of Pirimor. Wij adviseren om geen pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super) in te gebruiken.

Evaluation of the aphid warning system to control virus yellows in the Netherlands

Tijdens het IIRB-congres in Mons op 21 en 22 juni 2022 presenteerden Elma Raaijmakers en Jurgen Maassen de poster over de evaluatie van de bladluiswaarschuwingsdienst voor de beheersing van vergelingsziekte in de periode van 2019 tot en met 2021. De gegevens zijn gebaseerd op Unitip en waarnemingen van Cosun Beet Company en Delphy.

Persbericht: PPS Grondige Aanpak Bodemplagen zoekt knoppen om aan te draaien

Ritnaalden en andere bodemplagen zijn een steeds groter probleem voor akkerbouwers en bollentelers. Daarom is het vierjarige PPS-onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen recent van start gegaan. Onderzoeksinstellingen Wageningen University & Research (WUR), Vertify en IRS richten zich op de karakteristieken van de percelen waar deze bodemplagen voorkomen, de biologie van de bodemplagen én maatregelen om de plagen te beheersen. Dat gebeurt in nauw overleg met de praktijk.