Vragen over vergelingsziekte

De manier van verspreiding (semi-persistent voor BMYV en BChV of persistent bij BYV) en de hoeveelheid schade die het virus kan aanrichten. Maar zelfs de zwakste variant kan al tot 35% opbrengstverlies leiden dus het is tussen 1 mei en 15 juli belangrijk om bladluizen te tellen. 

Nee, de vergelingsziektewaarschuwingsdienst komt niet meer terug. Daarvoor in de plaats hebben Suiker Unie en IRS een bladluiskaart ontwikkeld. Deze kaart is via het Cosun Ledenportaal (via de tegel ‘BAS’) en via www.irs.nl/bladluiskaart te bekijken. Tussen 1 mei en 15 juli wordt hierop met kleuren aangegeven op welke locaties de schadedrempel is overschreden. Medewerkers van Suiker Unie tellen van 1 mei tot 15 juli elke week bladluizen op 75 percelen suikerbieten. Een overschrijding van de schadedrempel op de waarschuwingskaart dient als extra waarschuwing om het eigen bietenperceel te controleren. Het is echter bekend dat de spreiding tussen percelen heel groot kan zijn, vanwege verschillende voorvruchten, verschillende manieren van grondbewerking en de verschillen in aantallen natuurlijke vijanden. Daarom blijft wekelijkse controle op de eigen percelen erg belangrijk. Er wordt door Suiker Unie of IRS geen waarschuwing per gebied verstuurd.

Wekelijks een uur tellen geeft een goede indicatie van de bladluispopulatie. 

Meeste bladluizen zullen zich aan de onderkant van de bladeren bevinden en/of op de hartbladeren (heel jonge bladeren). Bladluizen vinden we vaak als eerste in de luwtes. Controleer dus vooral achter dijken, naast bossen of bomen.

Het is aan te raden om op meerdere plekken in het veld te tellen omdat de bladluizen vaak haarden vormen. Door op één plek te tellen kunt u een vertekend beeld krijgen van de bladluissituatie. Daarom is het advies om verspreid over het bietenperceel minimaal 20 planten per week te bekijken en bladluizen daarop te tellen. Omdat bladluizen zich vaak in luwtes ophouden, is het aan te bevelen zeker te kijken achter dijken, naast bossen of bomen.

Dit hangt van uw locatie en de severiteit van de winter af. Bij een zachte winter kunnen er begin mei al bladluizen voorkomen op percelen in Zeeland en Limburg. In het noorden komen bladluizen meestal wat later. Het advies is om begin mei te beginnen met tellen. 

Neem contact op met uw teeltadviseur. Hij of zij kan u wellicht helpen bij het tellen. 

Planten zullen geel beginnen te kleuren 6 tot 9 weken na infectie. Daarom is het belangrijk om vanaf begin mei bladluizen goed in de gaten te houden omdat uw perceel al hevig besmet kan zijn voordat u de eerste symptomen ziet.

Nee, het kan ook iets anders zijn. Symptomen van magnesiumgebrek en schade door wantsen lijken sterk op symptomen van vergelingsziekte. Opvallend is daarbij dat vergelingsziekte vaak in ronde plekken voorkomt, wat bij magnesiumgebrek en aantasting door wantsen niet het geval is. Als u twijfelt is het verstandig om aan het blad te voelen. Als dit verdikt is en leerachtig aanvoelt en een knapperend geluid maakt als u het breekt is de kans groot dat het vergelingsziekte is. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur. Hij of zij kan eventueel een monster ter diagnose aanbieden bij IRS Diagnostiek.

Ja, uw perceel is niet per definitie schoon en er is nog steeds dreiging tot infectie doordat bladluizen het virus mee kunnen nemen. Bovendien kan de virusdruk volgend jaar nog hoger zijn dan dit jaar.

Zoals op onderstaande drie kaartjes te zien is, zijn in de inventarisatie in 2018 van 90 bietenpercelen zonder neonicotinoïden, op veel percelen in het zuiden een van de drie  vergelingsvirussen aangetroffen. Maar ook in andere gebieden werden in 2018 al vergelingsvirussen aangetroffen. In 2018 bleken 43% van de 90 bemonsterde percelen besmet te zijn met vergelingsvirus. In 3% betrof het BYV, in 22% BMYV, in 22% BChV en in 2% BtMV (Elma Raaijmakers en Levine de Zinger (2018), Virussen. Bestrijding vergelingsziekten en bladluizen. In: IRS Jaarverslag 2018. Dinteloord: IRS, pp. 41-51).


Percelen besmet met BMYV (monitoring 2018).


Percelen besmet met BChV (monitoring 2018).


Percelen besmet met BYV of BtMV (monitoring 2018).

« Terug naar overzicht

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Vacature

Ben jij die Junior onderzoeker/data-analist die we zoeken? Bekijk de vacature en reageer!
En wie weet verwelkomen we jou in ons enthousiaste team!

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.