Vragen over IRS

Deze afkorting bestaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor heette ons instituut: Instituut voor suikerbietenteelt. De afkorting IRS komt van de Instituut voor Rationele Suikerproductie. Deze naam gebruiken we echter niet meer. In de praktijk wordt IRS gebruikt en in officiele stukken 'Stichting IRS'.

« Terug naar overzicht

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.