Vragen over IRS

Deze afkorting bestaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor heette ons instituut: Instituut voor suikerbietenteelt. De afkorting IRS komt van de Instituut voor Rationele Suikerproductie. Deze naam gebruiken we echter niet meer. In de praktijk wordt IRS gebruikt en in officiele stukken 'Stichting IRS'.

« Terug naar overzicht