Vragen over bladschimmels

Dat er in uw regio bladschimmels in suikerbieten zijn aangetroffen. U wordt geadviseerd om al uw suikerbietenpercelen vanaf nu iedere week op bladschimmels te controleren.

Voer een (eerste) bespuiting uit, zo snel mogelijk na het vaststellen van een aantasting door een van de bladschimmels: stemphylium, cercospora, roest, ramularia of meeldauw in uw bieten.

Loop in een X-patroon door het bietenperceel heen en bekijk regelmatig (bijvoorbeeld elke 10 meter) een aantal planten van heel dichtbij door te bukken of op de knieën te gaan. Gebruik hierbij een loep (dat kan ook op de smartphone). Bekijk van elke plant de voor- en achterkant van alle volledig ontwikkelde bladeren. Op www.irs.nl/bladschimmel staat meer informatie over het herkennen van de verschillende bladschimmels en bladaantastingen en/of gebruik de Ziekten&Plagen-applicatie/App.

Nee, dat hoeft niet. Pas als er nieuwe aantasting (of uitbreiding van de bestaande) wordt vastgesteld op uw bietenperceel, is het nodig een fungicidebespuiting te herhalen. Bij ongunstig weer voor bladschimmels kan het zomaar zijn dat dit pas zes tot acht weken na de eerste bespuiting nodig is. Bij gunstig weer voor bladschimmels kan het zijn dat u na drie tot vier weken, of zelfs twee weken nieuwe aantasting vindt. Dan is het wel nodig om een nieuwe fungicidenbespuiting uit te voeren. Het is dus wel nodig om regelmatig (bij voorkeur elke week) uw percelen te controleren. Zeker in de periode juni tot eind augustus als er veel nieuw loof wordt gevormd dat onbeschermd is. Voor de derde bespuiting geldt hetzelfde als voor de tweede bespuiting.

Bekijk dan bij elke controle elk ras afzonderlijk. Door verschillen in onder meer bladstand, bladkleur en loofhoeveelheid, kan als u slechts één van de rassen waarneemt, in de andere een epidemie onstaan die u te laat opmerkt. Dit speelt met name bij de controles na de eerste bespuiting. Vaak zit er een korte periode tussen het verschijnen van de eerste vlekjes in het ene en andere ras.

Kies het middel afhankelijk van de aantasting (soort bladschimmel) die u vindt. Retengo Plust, Spyrale en Sphere hebben een nevenwerking tegen stemphylium. In het IRS-onderzoek van de afgelopen jaren had Retengo Plust de beste werking tegen stemphylium. Meer informatie hierover kunt u lezen in het jaarverslag van 2012 pagina 59-61, het jaarverslag van 2013 pagina 58-63, de SID-presentatie 2012 en SID-presentatie 2013.
De bladschimmels cercospora, roest, ramularia en meeldauw worden goed bestreden door alle in suikerbieten toegelaten fungiciden. Alleen Score 250 EC is wat minder effectief op meeldauw. Neem bij het gebruik van de fungiciden de richtlijnen van de fabrikant in acht. Om resistentievorming te voorkomen dient u de middelen zoveel mogelijk af te wisselen, binnen het seizoen en tussen het seizoen. Meer informatie hierover vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.

Dit kunt u zien op het kaartje op www.irs.nl/bladschimmelkaart. Als u een regio aanklikt ziet u de actuele waarschuwing, met de datum daarvan, voor die regio.

Controleer uw bietenperceel. Alleen als u een bladschimmelaantasting vindt in uw perceel, dan is het nodig om een fungicidenbespuiting uit te voeren. Door het verschil in microklimaat, bouwplan, grondsoort en gewasstand tussen de regio’s, kan er enkele tot vier weken verschil in waarschuwing zitten.
Stuur dan ook via uw teeltadviseur een bladmonster naar IRS Diagnostiek, zodat ook uw collega’s gewaarschuwd worden.

Op een droog gewas is de droogtijd van de middelen 1-2 uur. Wanneer het loof bij de bespuiting nog iets vochtig is, is de droogtijd langer. Op een nat gewas spuiten heeft verdunning en afrollen van het middel met daardoor een sterk verminderde werking tot gevolg.

« Terug naar overzicht

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Vacature

Ben jij die Junior onderzoeker/data-analist die we zoeken? Bekijk de vacature en reageer!
En wie weet verwelkomen we jou in ons enthousiaste team!

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.