Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten Pagina printen

woensdag 19 december 2012

Update 14-5-14: Het middel Vydate 10G heeft een toelating gekregen in suikerbieten tegen emelten. Dit middel hebben we in deze proef ook getest onder IRS code 709.

Dit rapport is alleen beschikbaar in het Engels, omdat deze proef in samenwerking met buitenlandse collega's is uitgevoerd.

Nederlandse samenvatting:
Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten


In België en Nederland werden in 2011 respectievelijk 50 en 89 hectares suikerbietenpercelen opnieuw ingezaaid door schade veroorzaakt door emelten. In beide landen is geen enkel erkend product met een afdoende werking indien de aantasting door emelten aanzienlijk is. De zaadbehandeling met Poncho Beta (beta-cyfluthrin/clothianidine) die erkend is in beide landen, beschermt maar deels tegen aanvallen door emelten. In samenwerking legden het IRS en het KBIVB in 2012 drie proeven aan waarin de effectiviteit van verschillende chemische en biologische middelen werd geëvalueerd. Er werden in proeven (gerandomiseerd, met vier herhalingen) aangelegd te Ens, Noordgouwe en Xhendremael, in totaal vijftien behandelingen vergeleken met een onbehandelde controle. Behandelingen 6 en 7 lagen alleen in de proef in Xhendremael en de behandelingen 10 tot en met 16 alleen in Ens en Noordgouwe. De overige zes behandelingen werden gemeenschappelijk aangelegd. Na een eerste proefjaar werden de volgende conclusies getrokken: behandelingen 3, 5, 6 en 7 beschermden de jonge suikerbieten (significant) beter tegen emelten dan het onbehandelde object. Uiteraard dienen de proeven in de tijd te worden herhaald om deze resultaten te kunnen bevestigen. Alle andere behandelingen hadden geen significant effect op het plantaantal ten opzichte van het onbehandelde object. Behandeling 8 leidde tot fytotoxiteit bij de bietenplanten. Behandeling 4, waarbij gerst was gezaaid, zou efficiënt kunnen zijn als dit volvelds zou worden toegepast, maar in de veldproeven bleek dit aantrekkelijk te zijn voor muizen en vogels, waardoor schade is ontstaan aan de bietenplanten.

 

Contact: Elma Raaijmakers
Co-auteur: Barbara Manderyck (KBIVB-IRBAB)
Uitgave: 18-12-2012
Vakblad: IRS publicatie 12P07

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 10 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Suikerbieteninformatiedagen 2019

Op 10 en 11 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID19):

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 12 dec 12:00 tot 13 dec 12:00 A
  • 13 dec 12:00 tot 14 dec 12:00 A
  • 14 dec 12:00 tot 15 dec 12:00 A
  • 15 dec 12:00 tot 16 dec 12:00 A
  • 16 dec 12:00 tot 17 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Monitoring bewaartemperatuur

In de overzichtskaart zijn de locaties van de 60 sensoren zichtbaar die allen in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei staan. De kleur van het icoon geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)