Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten Pagina printen

woensdag 19 december 2012

Update 14-5-14: Het middel Vydate 10G heeft een toelating gekregen in suikerbieten tegen emelten. Dit middel hebben we in deze proef ook getest onder IRS code 709.

Dit rapport is alleen beschikbaar in het Engels, omdat deze proef in samenwerking met buitenlandse collega's is uitgevoerd.

Nederlandse samenvatting:
Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten


In België en Nederland werden in 2011 respectievelijk 50 en 89 hectares suikerbietenpercelen opnieuw ingezaaid door schade veroorzaakt door emelten. In beide landen is geen enkel erkend product met een afdoende werking indien de aantasting door emelten aanzienlijk is. De zaadbehandeling met Poncho Beta (beta-cyfluthrin/clothianidine) die erkend is in beide landen, beschermt maar deels tegen aanvallen door emelten. In samenwerking legden het IRS en het KBIVB in 2012 drie proeven aan waarin de effectiviteit van verschillende chemische en biologische middelen werd geëvalueerd. Er werden in proeven (gerandomiseerd, met vier herhalingen) aangelegd te Ens, Noordgouwe en Xhendremael, in totaal vijftien behandelingen vergeleken met een onbehandelde controle. Behandelingen 6 en 7 lagen alleen in de proef in Xhendremael en de behandelingen 10 tot en met 16 alleen in Ens en Noordgouwe. De overige zes behandelingen werden gemeenschappelijk aangelegd. Na een eerste proefjaar werden de volgende conclusies getrokken: behandelingen 3, 5, 6 en 7 beschermden de jonge suikerbieten (significant) beter tegen emelten dan het onbehandelde object. Uiteraard dienen de proeven in de tijd te worden herhaald om deze resultaten te kunnen bevestigen. Alle andere behandelingen hadden geen significant effect op het plantaantal ten opzichte van het onbehandelde object. Behandeling 8 leidde tot fytotoxiteit bij de bietenplanten. Behandeling 4, waarbij gerst was gezaaid, zou efficiënt kunnen zijn als dit volvelds zou worden toegepast, maar in de veldproeven bleek dit aantrekkelijk te zijn voor muizen en vogels, waardoor schade is ontstaan aan de bietenplanten.

 

Contact: Elma Raaijmakers
Co-auteur: Barbara Manderyck (KBIVB-IRBAB)
Uitgave: 18-12-2012
Vakblad: IRS publicatie 12P07

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.