Stikstofonderzoek 2010 en 2011 Pagina printen

woensdag 17 oktober 2012

Verslag over drie stikstofhoeveelhedenproefvelden

In 2010 en 2011 is op zandgrond in Vredepeel een stikstofhoeveelhedenproefveld aangelegd om na te gaan met welke stikstofgift de hoogste financiële opbrengst wordt gerealiseerd en of dit in overeenstemming is met het stikstofbemestingsadvies op basis van de hoeveelheid Nmin. Op deze proefvelden is tevens de opname van een aantal nutriënten bepaald, om hierover actuele gegevens te krijgen. In 2011 is ook een stikstofhoeveelhedenproefveld aangelegd op lichte zavelgrond in Munnekezijl. Daar is de stikstof zowel in de rij als volvelds gegeven.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • de stikstofbemestingsadviezen waren op de drie proefvelden gelijk of wat hoger dan de optimale stikstofgiften. De adviezen waren dus niet te laag;
  • op beide proefvelden in Vredepeel resulteerde een hogere stikstofgift in meer loof en daardoor in meer nutriëntenopname door het loof;
  • de hoeveelheid nutriënten opgenomen door de wortels blijft bij te lage stikstofgiften (0 of 0 en 50 kg N/ha) vaak wat achter. Bij hogere stikstofgiften neemt de hoeveelheid niet of niet van betekenis toe;
  • op beide proefvelden in Vredepeel was de stikstofbenutting bij de optimale stikstofgift ongeveer 70%;
  • in Munnekezijl leek rijenbemesting de benutting van de stikstofgift te verhogen. Dit gelet op de sterkere loofontwikkeling in het begin van het groeiseizoen en het statistisch hogere aminoN-gehalte door rijentoediening bij 125 en 175 kg stikstof per hectare. Er waren echter geen statistisch betrouwbare verschillen in financiële opbrengst tussen rijentoediening en volveldstoediening.

Gesloten gewas bij geen stikstof. Vredepeel, september 2010.
 

Contact: Peter Wilting
Uitgave: 17-10-2012
Vakblad: IRS rapport 12P04

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.