Stikstofonderzoek 2010 en 2011 Pagina printen

woensdag 17 oktober 2012

Verslag over drie stikstofhoeveelhedenproefvelden

In 2010 en 2011 is op zandgrond in Vredepeel een stikstofhoeveelhedenproefveld aangelegd om na te gaan met welke stikstofgift de hoogste financiële opbrengst wordt gerealiseerd en of dit in overeenstemming is met het stikstofbemestingsadvies op basis van de hoeveelheid Nmin. Op deze proefvelden is tevens de opname van een aantal nutriënten bepaald, om hierover actuele gegevens te krijgen. In 2011 is ook een stikstofhoeveelhedenproefveld aangelegd op lichte zavelgrond in Munnekezijl. Daar is de stikstof zowel in de rij als volvelds gegeven.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • de stikstofbemestingsadviezen waren op de drie proefvelden gelijk of wat hoger dan de optimale stikstofgiften. De adviezen waren dus niet te laag;
  • op beide proefvelden in Vredepeel resulteerde een hogere stikstofgift in meer loof en daardoor in meer nutriëntenopname door het loof;
  • de hoeveelheid nutriënten opgenomen door de wortels blijft bij te lage stikstofgiften (0 of 0 en 50 kg N/ha) vaak wat achter. Bij hogere stikstofgiften neemt de hoeveelheid niet of niet van betekenis toe;
  • op beide proefvelden in Vredepeel was de stikstofbenutting bij de optimale stikstofgift ongeveer 70%;
  • in Munnekezijl leek rijenbemesting de benutting van de stikstofgift te verhogen. Dit gelet op de sterkere loofontwikkeling in het begin van het groeiseizoen en het statistisch hogere aminoN-gehalte door rijentoediening bij 125 en 175 kg stikstof per hectare. Er waren echter geen statistisch betrouwbare verschillen in financiële opbrengst tussen rijentoediening en volveldstoediening.

Gesloten gewas bij geen stikstof. Vredepeel, september 2010.
 

Contact: Peter Wilting
Uitgave: 17-10-2012
Vakblad: IRS rapport 12P04

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.