Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt Pagina printen

woensdag 27 april 2005

Het praktijkgerichte onderzoek en het verzamelen van kennis over en voor de teelt van suikerbieten is sinds de oprichting in 1930 de belangrijkste taak van het suikerbieteninstituut IRS. De doelstelling van het IRS is het bevorderen van de rentabiliteit en duurzame ontwikkeling van de suikerbietenteelt en de suikerindustrie in Nederland. Het onderzoeksinstituut IRS verzorgt al sinds de oprichting kennisoverdracht naar de praktijk. In Nederland wordt bijna 100.000 hectare suikerbieten verbouwd door circa 16.000 telers. Om uit onderzoek verkregen kennis en adviezen bij suikerindustrie, voorlichting, handelsbedrijven, bietentelers en onderwijs te krijgen, worden vele manieren van kennisoverdracht toegepast. Tegenwoordig vindt kennisoverdracht steeds vaker plaats via de internetsite www.irs.nl, met interactieve teeltbegeleidingsmodules en via e-mail- en SMS-attenderingssystemen.
Betakwik bestaat inmiddels uit tien modules over onder andere onkruidbestrijding, verloop besmetting witte bietencysteaaltjes, ziekten en plagen en onkruidherkenning. De modules ondersteunen de teler op het juiste moment bij zijn beslissingen over soort en tijdstip van behandeling en middelenkeuze, waardoor de milieubelasting wordt teruggedrongen en onnodig middelengebruik wordt beperkt en kosten worden bespaard. Betakwik is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot het digitale begeleidingssysteem voor de suikerbietenteelt. Op de IRS-site staan ook actuele berichten, waarschuwingen of adviezen. Het IRS heeft een e-mail-attenderingssysteem met op dit moment ruim 1.900 gebruikers, waarvan ongeveer 80 procent telers. Dit systeem attendeert de gebruiker op de meest actuele teeltinformatie per interessegebied. Het meest gebruikte interessegebied is gewasbescherming.
De suikerindustrie en het IRS kunnen afzonderlijk of gezamenlijk SMS-berichten versturen. De suikerindustrie heeft van ongeveer 60% van haar telers het mobiele nummer. Dit medium wordt nu regelmatig gebruikt voor berichten met een hoge actualiteitswaarde, zoals bladschimmelwaarschuwingen, vorstwaarschuwingen of uitnodigingen voor demonstraties. Voordelen zijn onder andere dat er sneller, gemakkelijker en goedkoper berichten verstuurd kunnen worden.
Door het IRS of door anderen (in Nederland, maar ook via het sterke internationale netwerk) gegenereerde kennis wordt op deze manier en via IRS Informatie snel en op het juiste tijdstip bij de telers en voorlichters gebracht.

Contact: Jurgen Maassen, Jan Wevers
Gelegenheid: 4e Gewasbeschermingsmanifestatie

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 14 dec 12:00 tot 15 dec 12:00 B
  • 15 dec 12:00 tot 16 dec 12:00 A
  • 16 dec 12:00 tot 17 dec 12:00 A
  • 17 dec 12:00 tot 18 dec 12:00 A
  • 18 dec 12:00 tot 19 dec 12:00 A

Advies

Code: B

Bietenhopen winddicht afdekken!

Bij de huidige weersituatie waarin vorst zal voorkomen, moeten de hopen zo spoedig mogelijk met winddichtmateriaal worden afgedekt.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.