Gescheurde bieten in campagne 2008 Pagina printen

maandag 30 maart 2009

Vanaf begin november 2008 kwamen er meldingen van gescheurde bieten uit vooral zuidwest Nederland. Ook in België en Frankrijk werd dit fenomeen waargenomen. De scheuren werden ook geconstateerd bij bieten die nog in het veld stonden. De scheuren zijn vastgesteld bij diverse rassen, afkomstig van verschillende kweekbedrijven, en konden niet in relatie gebracht worden met ziekten of plagen. De meest waarschijnlijke oorzaak lijkt gelegen in de bijzondere groeiomstandigheden in het najaar van 2008, waardoor groeischeuren zijn ontstaan. Bij drie partijen bieten werd de kwaliteit bepaald van de gescheurde bieten en op het oog niet-gescheurde bieten kort na de oogst en na zeven weken bewaring. Voor bewaring was bij de gescheurde bieten het suikergehalte lager en het aminostikstofgehalte hoger. Bij één partij waren de gescheurde en niet-gescheurde bieten goed bewaarbaar met normale suikerverliezen (respectievelijk 70 en 146 g/t/dag) en ook lage gehalten aan invertsuikers (glucose+fructose) na bewaring. Bij de beide andere partijen bieten waren de suikerverliezen zowel bij de gescheurde als op het oog niet-gescheurde bieten hoog (gemiddeld respectievelijk circa 400 en 300 g/t/dag). Hierbij was ook het gehalte aan invertsuikers sterk toegenomen van gemiddeld 0,08% naar 0,5% en vertoonden de bieten rotte plekken. Het advies is om gescheurde bieten voorzichtig te rooien en zo spoedig mogelijk te leveren en verwerken.

Contact: Toon Huijbregts, Hans Schneider
Uitgave: IRS rapport 09R02

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.