Gescheurde bieten in campagne 2008 Pagina printen

maandag 30 maart 2009

Vanaf begin november 2008 kwamen er meldingen van gescheurde bieten uit vooral zuidwest Nederland. Ook in België en Frankrijk werd dit fenomeen waargenomen. De scheuren werden ook geconstateerd bij bieten die nog in het veld stonden. De scheuren zijn vastgesteld bij diverse rassen, afkomstig van verschillende kweekbedrijven, en konden niet in relatie gebracht worden met ziekten of plagen. De meest waarschijnlijke oorzaak lijkt gelegen in de bijzondere groeiomstandigheden in het najaar van 2008, waardoor groeischeuren zijn ontstaan. Bij drie partijen bieten werd de kwaliteit bepaald van de gescheurde bieten en op het oog niet-gescheurde bieten kort na de oogst en na zeven weken bewaring. Voor bewaring was bij de gescheurde bieten het suikergehalte lager en het aminostikstofgehalte hoger. Bij één partij waren de gescheurde en niet-gescheurde bieten goed bewaarbaar met normale suikerverliezen (respectievelijk 70 en 146 g/t/dag) en ook lage gehalten aan invertsuikers (glucose+fructose) na bewaring. Bij de beide andere partijen bieten waren de suikerverliezen zowel bij de gescheurde als op het oog niet-gescheurde bieten hoog (gemiddeld respectievelijk circa 400 en 300 g/t/dag). Hierbij was ook het gehalte aan invertsuikers sterk toegenomen van gemiddeld 0,08% naar 0,5% en vertoonden de bieten rotte plekken. Het advies is om gescheurde bieten voorzichtig te rooien en zo spoedig mogelijk te leveren en verwerken.

Contact: Toon Huijbregts, Hans Schneider
Uitgave: IRS rapport 09R02

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 13 dec 12:00 tot 14 dec 12:00 B
  • 14 dec 12:00 tot 15 dec 12:00 B
  • 15 dec 12:00 tot 16 dec 12:00 A
  • 16 dec 12:00 tot 17 dec 12:00 A
  • 17 dec 12:00 tot 18 dec 12:00 A

Advies

Code: B

Bietenhopen winddicht afdekken!

Bij de huidige weersituatie waarin vorst zal voorkomen, moeten de hopen zo spoedig mogelijk met winddichtmateriaal worden afgedekt.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.