Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten Pagina printen

donderdag 10 november 2011

Zowel in 2008 als in 2009 zijn twee stikstofhoeveelhedenproefvelden in suikerbieten aangelegd. In het onderzoek is nagegaan of de hoogte van de stikstofgift invloed heeft op de mate van optreden van bladvlekkenziekten. Tevens is onderzocht of er verschil in optimale stikstofgift is tussen het wel en niet bestrijden van bladschimmels. De resultaten staan beschreven in deze publicatie. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt:
 • de mate van aantasting door bladschimmels werd niet significant door de hoogte van de stikstofgift beïnvloed;
 • de mate van aantasting door gele vlekjes werd niet significant door de hoogte van de stikstofgift beïnvloed;
 • de bladschimmelbespuitingen waren bij alle stikstofgiften zeer effectief tegen de aanwezige bladschimmels. Ze waren niet effectief tegen de gele vlekjes;
 • de effectiviteit van de bladschimmelbespuitingen was bij alle stikstofgiften nagenoeg gelijk;
 • de bladschimmelbespuitingen hebben de hoogte van de optimale stikstofgift niet beïnvloed;
 • de bladschimmelbespuitingen hebben gemiddeld de financiële opbrengst bij alle stikstofgiften verhoogd;
 • de opname van stikstof, fosfaat en kalium door het gewas en de reactie hiervan op de stikstofgiften verschilden vrij sterk per locatie.

Lees meer hierover in deze publicatie. 

Contact: Peter Wilting
Uitgave: IRS-publicatie 11-P-03

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

 • 13 dec 12:00 tot 14 dec 12:00 B
 • 14 dec 12:00 tot 15 dec 12:00 B
 • 15 dec 12:00 tot 16 dec 12:00 A
 • 16 dec 12:00 tot 17 dec 12:00 A
 • 17 dec 12:00 tot 18 dec 12:00 A

Advies

Code: B

Bietenhopen winddicht afdekken!

Bij de huidige weersituatie waarin vorst zal voorkomen, moeten de hopen zo spoedig mogelijk met winddichtmateriaal worden afgedekt.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.