Onderzoek verbetering rendement suikerbieten Pagina printen

maandag 14 november 2011

Het onderzoek verbetering rendement suikerbietenteelt (dit project bestond uit de projecten SUSY en LISSY) heeft veel bruikbare data opgeleverd. Zoveel zelfs dat in 2009 begonnen kon worden aan een proefschrift dat in 2011 is afgerond en gepubliceerd. In dit proefschrift staan de gebruikte methoden en analyses meer in detail uitgewerkt. Het proefschrift ‘Improvement of the competitiveness of the sugar beet crop in the Netherlands’ is complementair aan dit verslag. Een digitale versie van dit Engelstalige proefschrift is te lezen via http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2011/hanse/hanse.pdf.
 
Duidelijk uit zowel dit verslag als het proefschrift blijkt dat de teler een belangrijke rol speelt in het tot stand komen van de opbrengst. Een hoge opbrengst vraagt continu aandacht van de teler op zeer veel verschillende terreinen van de suikerbietenteelt. Zo moet er bijvoorbeeld altijd aandacht zijn voor het behoud van de bodemstructuur en moeten ziekten en plagen in bouwplanverband of direct tijdens de teelt op het juiste tijdstip worden bestreden. Daarnaast moet er op worden gelet dat aan het eind van het seizoen alle bieten richting de fabriek gaan.
 
Het opbrengstniveau in suikerbieten hangt dus af van hoe goed een zeer diverse en grote range aan variabelen (kunnen) worden gemanaged. Dit verslag en het proefschrift bieden inzicht in de variabelen die tijdens de studie van belang waren voor de opbrengst. Vanwege de diversiteit zullen de belangrijkste opbrengstbeperkende factoren op het perceel echter door de teler zelf moeten worden geïdentificeerd. Er is geen enkele variabele gevonden die het belangrijkste is voor alle suikerbietenpercelen samen in Nederland. Geen enkel perceel, zelfs niet binnen hetzelfde bedrijf, is helemaal identiek.

Een groot project als het SUSY-project is onmogelijk zonder hulp uit te voeren. Graag wil ik dan ook de telers, medewerkers van de suikerindustrie en het IRS bedanken voor alle medewerking en ondersteuning tijdens dit onderzoek. 

Contact: Bram Hanse
Uitgave: IRS-publicatie 11-P-02

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 13 dec 12:00 tot 14 dec 12:00 B
  • 14 dec 12:00 tot 15 dec 12:00 B
  • 15 dec 12:00 tot 16 dec 12:00 A
  • 16 dec 12:00 tot 17 dec 12:00 A
  • 17 dec 12:00 tot 18 dec 12:00 A

Advies

Code: B

Bietenhopen winddicht afdekken!

Bij de huidige weersituatie waarin vorst zal voorkomen, moeten de hopen zo spoedig mogelijk met winddichtmateriaal worden afgedekt.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.