Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus Pagina printen

maandag 14 december 2020

Vergelingsziektevirus wordt overgebracht door bladluizen, waarvan de groene perzikluis (Myzus persicae) de meeste efficiënte vector is. Er zijn drie soorten vergelingsziektevirussen: Beet Yellows Virus (BYV), Beet Chlorotic Virus (BChV) en Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). De virussen kunnen worden beheerst door de bladluizen te bestrijden. Doel van dit onderzoek is de effectiviteit bepalen van verschillende soorten insecticiden voor de bestrijding van groene perzikluis om BMYV te beheersen. Omdat de zwarte bonenluis van nature ook voorkwam in de proef, is het effect op deze bladluissoort ook meegenomen in dit onderzoek.

Er is een proefveld aangelegd in Westmaas waarbij groene perzikluizen, die vooraf geïnfecteerd waren met BMYV, op 14 mei 2020 (50 dagen na zaai) werden uitgezet. Dit is een veel hogere infectiedruk met virus dan de natuurlijke infectiedruk waarbij slechts maximaal 1% van de bladluizen besmet is. Vijf dagen na de inoculatie zijn de verschillende bespuitingen uitgevoerd.

Op basis van dit proefveld kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • IRS 800, Sumicidin Super en IRS 781 waren niet effectief in de beheersing van Myzus persicae, Aphis fabae en BMYV.
  • Teppeki, IRS 770, IRS 810, Batavia, IRS 765, IRS 785 (alle doseringen) en IRS 811 waren effectief in de beheersing van Myzus persicae en BMYV hadden geen significant lagere opbrengst dan de niet-geïnoculeerde controle.
  • Teppeki, IRS 810, IRS 765, IRS 785 (0.2 kg/ha) en IRS 785 (0.5 kg/ha) waren effectief in de beheersing van Aphis fabae (zes dagen na toepassing). 

Dit rapport is alleen beschikbaar in het Engels.

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 2020
Vakblad: IRS rapport nr. 20R12

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.