Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis Pagina printen

maandag 14 december 2020

Vergelingsziektevirus wordt overgebracht door bladluizen, waarvan de groene perzikluis (Myzus persicae) de meeste efficiënte vector is. Er zijn drie soorten vergelingsziektevirussen:

Beet Yellows Virus (BYV), Beet Chlorotic Virus (BChV) en Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). De laatste jaren wordt bij de afdeling Diagnostiek van IRS voornamelijk BMYV en BChV aangetroffen in monsters die verspreid over Nederland zijn genomen. Dit zijn beide persistente virussen, wat betekent dat groene perzikluizen het virus hun hele leven bij zich dragen en dus ook hun hele leven over kunnen brengen. Het virus kan worden beheerst door de bladluizen te bestrijden. Doel van dit onderzoek is de effectiviteit bepalen van verschillende soorten insecticiden voor de bestrijding van BChV en groene perzikluis. Omdat de zwarte bonenluis ook veel voorkwam in de proef, is het effect op deze bladluissoort ook meegenomen in dit onderzoek.

Er werd een proefveld aangelegd in Westmaas waarbij groene perzikluizen, die vooraf geïnfecteerd waren met BChV, op 14 mei 2019 (47 dagen na zaai) werden uitgezet. Hierbij is het wel belangrijk te realiseren dat dit tot een veel hogere infectiedruk heeft geleid dan in de praktijk wordt gerealiseerd. In de praktijk is maximaal 1% van de bladluizen besmet met virus, terwijl dat nu 100% was. Drie dagen na de inoculatie zijn de verschillende bespuitingen uitgevoerd. De behandeling met Vydate 10G werd tijdens het zaaien in de zaaivoor toegepast.

Op basis van dit proefveld kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Uit de telling vijf weken na zaai bleek dat alleen Vydate 10G effectief was in de beheersing van de zwarte bonenluis. Zeven weken na zaai was er geen effect meer zichtbaar ten opzichte van onbehandeld.

• IRS 797 + Robbester, IRS 765, IRS 770, IRS 785, Bariard en Teppeki waren effectief in de beheersing van groene perzikluizen en BChV en beperkten het opbrengstverlies ten opzichte van niet behandelen.

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 10-10-2020
Vakblad: IRS rapport nr. 20R07

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.