Strategie voor beheersing schade door bodemplagen Pagina printen

dinsdag 15 december 2020

Met het huidige middelenpakket vraagt de beheersing van ondergrondse springstaarten, wortelduizend- en miljoenpoten, ritnaalden, emelten en bietenkevers om een geïntegreerde aanpak. Om plantwegval door deze bodemplagen te beperken is een combinatie van de keuze van juiste voorvrucht, extra aandacht tijdens de zaai en inzet van chemische middelen noodzakelijk. Met de juiste voorvrucht kan afzet van eitjes of overwintering worden voorkomen. Een vaster zaaibed en niet te diep zaaien zorgen voor minder schade en toepassing van Force, en in mindere mate Vydate 10G, beheersen de genoemde bodemplagen. Echter, toepassing van Force of Vydate 10G zal nooit volledige bescherming geven. 

Contact: Linda Frijters
Uitgave: 18-12-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 6, pag. 12-13, december 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.