Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk Pagina printen

dinsdag 8 december 2020

De toelating van veel herbiciden in suikerbieten is richting de toekomst niet gegarandeerd. Vandaar dat afgelopen seizoen onkruidproeven zijn uitgevoerd met andere middelenschema’s. In deze presentatie worden de resultaten besproken. Dit jaar was de bestrijding van melganzenvoet op veel percelen tegenvallend. Een aantal aspecten voor een goede bestrijding van melganzenvoet worden toegelicht. Tevens wordt het Conviso Smart systeem besproken, waarbij de bestrijding van onkruidbieten in graan onder de aandacht wordt gebracht.

Contact: Sjef van der Heijden
Gelegenheid: Suikerbieteninformatiedag Dinteloord 8 december 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.