Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021 Pagina printen

donderdag 15 oktober 2020

De manier waarop de hoofdgrondbewerking, voorafgaand aan de bietenteelt, wordt uitgevoerd, heeft geen directe  invloed op de opbrengst. Op een toenemend areaal wordt de grond minder bewerkt en blijft een groenbemester tot na de winter staan. Dit zorgt voor een goed doorwortelde bouwvoor en gaf dit voorjaar in veel situaties een voordeel ten opzichte van in het najaar geploegde percelen. Op stuif- of slempgevoelige gronden is het bijkomend voordeel dat de risico’s op stuifschade of korstvorming beperkter zijn. Bij een n iet-kerende grondbewerking is er meer kans op schade bij bieten door mogelijke bodemwerking van een herbicide in de vorige teelt. Daarom is het belangrijk om de voor- en nadelen van de bewerking in kaart te brengen.

Contact: André van Valen, Sjef van der Heijden
Uitgave: 17-10-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 5, pag. 12-13, oktober 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.