Groeiverlies versus rooiverliezen Pagina printen

donderdag 24 september 2020

Veel telers verwachten dit jaar geen topopbrengst. Je wilt dan als teler de bieten zo lang mogelijk laten groeien. Wanneer ze daardoor uiteindelijk onder slechte omstandigheden gerooid moeten worden, kan dit averechts uitwerken vanwege hogere verliezen bij de oogst en meer tarra.
Aan het einde van de pdf zit nog extra achtergrondinformatie en een tabel.

Contact: Jan Willem van Roessel, Jan-Kees Boonman
Uitgave: 24-09-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 4, pag. 15, september 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.