Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? Pagina printen

donderdag 24 september 2020

In de bieten kunnen veel ziekten en plagen voorkomen. Niet altijd is dat in een mate die schade doet. Bij de oogst verdwijnen ze niet, ze gaan de volgende levensfase in: overleving tot een volgende (bieten)teelt. Het is dus belangrijk om bij de oogst op te letten wat er gebeurt met gewasresten, aanhangende grond en waar de bietenhoop gestort wordt. Bewust hiermee omgaan biedt kansen om de levenscyclus van ziekten en plagen te onderbreken of de verspreiding te voorkomen.
Door bij de oogst te letten op de gewasresten en te zorgen dat deze de ziekten en plagen niet verder verspreiden dan het perceel waar de bieten dit jaar gegroeid zijn, is de beheersing volgend jaar weer een stapje makkelijker.

Contact: Bram Hanse
Uitgave: 24-09-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 4, pag. 14, september 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.