Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 Pagina printen

donderdag 24 september 2020

Het is belangrijk kennis te hebben over het bietenperceel voor 2021. Alleen op die manier is een maximale opbrengst haalbaar en worden problemen door slecht groeiende bieten in veel gevallen voorkomen. De komende maanden zijn uitermate geschikt om na te gaan of de pH van het bietenperceel voor 2021 op orde is, wat de bemestingstoestand is, of er aaltjes aanwezig zijn, welke hoofdgrondbewerking het beste kan worden toegepast en nog vele zaken meer. In dit artikel staat meer informatie over deze teeltzaken, zodat telers tijdig de juiste maatregelen kunnen treffen om problemen te voorkomen.

Contact: Elma Raaijmakers, André van Valen
Uitgave: 24-09-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 4, pag. 12-13, september 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.