Leerzame internationale kennisuitwisseling Pagina printen

dinsdag 28 april 2020

Op 11 en 12 februari vond het IIRB-congres plaats in Brussel. Dit congres wordt iedere twee jaar gehouden, waarbij experts van suikerbieteninstituten, universiteiten, kweekbedrijven, gewasbeschermingsfirma’s en suikerindustrie hun onderzoeksresultaten presenteren. Er waren circa 270 deelnemers uit verschillende landen. In dit artikel een kleine selectie uit de vele interessante onderwerpen die voorbij kwamen.

Contact: Martijn Leijdekkers
Uitgave: 28-04-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 2, pag. 14, april 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.