Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014 Pagina printen

dinsdag 14 april 2020

In 2014 is onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de soortensamenstelling van insecten en andere ongewervelden in suikerbietenpercelen. Daarnaast is gekeken naar de potentie van deze soorten om te dienen als natuurlijke bestrijders van bladluizen. Hiervoor zijn vijf percelen in Zeeland met verschillende typen akkerranden geselecteerd. Bladluizen en hun natuurlijke vijanden zijn waargenomen op een aantal willekeurig geselecteerde suikerbieten op twee afstanden van de rand. Potvallen zijn gebruikt om loopkevers en soorten die ’s nachts actief zijn waar te nemen. Lees meer in dit rapport.

Doordat ziekten, plagen en onkruiden van alle gewassen, dus ook suikerbieten, in de Europese
Unie vanaf januari 2014 met een geïntegreerde gewasbescherming moeten worden beheerst,
is het belangrijk om alle gegevens rondom beheersingsmethoden op een rij te hebben. Voor
ziekten, plagen en onkruiden in de bietenteelt zijn al veel geïntegreerde teeltmaatregelen
bekend. In dit IRS-rapport gaan we in op de potentie van natuurlijke vijanden als bestrijders
van bladluizen.

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 2014
Vakblad: 14R06 Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.