Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019 Pagina printen

dinsdag 14 april 2020

De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (Atomaria linearis) is onderzocht op twee veldproeven: Dronten (lage bietenkeverdruk) en Zeewolde (hoge bietenkeverdruk).

Force (10g tefluthrin) als zaadbehandeling gaf de beste beheersing van ondergrondse schade door bietenkevers wat resulteerde in meer planten per veldje vergeleken met onbehandeld. Vydate 10G had een vergelijkbaar effect op ondergrondse schade als Force in Dronten, maar had een lagere effectiviteit in Zeewolde. Aanvullende bespuitingen met insecticiden zijn drie keer toegepast, maar resulteerde niet in meer planten per veldje en ook niet tot een hogere (financiële) opbrengst vergeleken met alleen Force zonder bespuiting.

In dit onderzoek is de meerwaarde van een aanvullende bespuiting met insecticiden niet aangetoond. Echter, omdat de schade van bietenkevers per jaar kan verschillen en afhankelijk is van temperatuur, zal dit onderzoek in 2020 worden herhaald.

De monitoring van bietenkevers met verschillende vallen toonde een trend van massa vluchten wanneer de temperatuur 15 °C overschreed. Plakvallen waren effectiever in het vangen van bietenkevers vergeleken met vangbakken. Een voorkeur voor een bepaalde kleur is niet aangetoond.

Dit rapport is in het Engels geschreven.

Contact: Linda Frijters, Elma Raaijmakers
Uitgave: 02-04-2020
Vakblad: IRS Publicatie 20R02 Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar bee

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.