Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era Pagina printen

maandag 23 maart 2020

In 2019 is samen met SESVanderHave en NAK onderzoek gedaan naar gele vangbakken in percelen suikerbieten in Noordwest Europa. Uit de resultaten blijkt dat de groene perzikluis (Myzus persicae) en de zwarte bonenluis (Aphis fabae) het vaakst werden gevangen in de gele vangbakken. Ook blijkt dat de piek van de zwarte bonenluizen eerder lag dan die van de groene perzikluizen en dat er eind juni nog veel nieuwe groene perzikluizen de bietenpercelen invlogen. Er is ook een vergelijking gemaakt met de aantallen groene perzikluizen in een gele vangbak in een naburig aardappelperceel, in een zuigval en in het betreffende bietenperceel zelf. Dit wordt in 2020 herhaald om te zien of de gele vangbakken kunnen bijdragen aan de bladluiswaarschuwingsdienst.

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 11-02-2020
Gelegenheid: IIRB-congres Brussel 11 en 12 februari 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.