Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era Pagina printen

maandag 23 maart 2020

In 2019 is samen met SESVanderHave en NAK onderzoek gedaan naar gele vangbakken in percelen suikerbieten in Noordwest Europa. Uit de resultaten blijkt dat de groene perzikluis (Myzus persicae) en de zwarte bonenluis (Aphis fabae) het vaakst werden gevangen in de gele vangbakken. Ook blijkt dat de piek van de zwarte bonenluizen eerder lag dan die van de groene perzikluizen en dat er eind juni nog veel nieuwe groene perzikluizen de bietenpercelen invlogen. Er is ook een vergelijking gemaakt met de aantallen groene perzikluizen in een gele vangbak in een naburig aardappelperceel, in een zuigval en in het betreffende bietenperceel zelf. Dit wordt in 2020 herhaald om te zien of de gele vangbakken kunnen bijdragen aan de bladluiswaarschuwingsdienst.

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 11-02-2020
Gelegenheid: IIRB-congres Brussel 11 en 12 februari 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.