Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets Pagina printen

maandag 23 maart 2020

Onderzoek naar de werkzaamheid van diverse ALS-herbiciden, toegelaten in graan, tegen ALS-tolerante en ALS-niet-tolerante bieten. Van dit onderzoek is een Engelstalige poster gemaakt, welke werd gepresenteerd op het 77ste IIRB-congres op 11 en 12 februari 2020 in Brussel.

In 2019 werd voor het eerst in Nederland het Conviso Smart-systeem gebruikt. In dit systeem hebben suikerbietrassen (bijv. Smart Blanca KWS) een specifieke tolerantie voor het ALS-remmende  herbicide Conviso One (foramsulfuron / thiencarbazon-methyl).

De bestrijding van onkruidbieten in volggewassen is belangrijk om de overleving van bladluizen en virussen te minimaliseren, en zaadproductie te voorkomen. Na de teelt van bieten wordt vaak graan gezaaid. Omdat veel herbiciden in granen ALS-remmers zijn, is het interessant om te weten of deze herbiciden effectief zijn tegen ALS-tolerante onkruidbieten. In een proef zijn gezaaide bieten getest in een overdekte buitenruimte bij het IRS BeetLab.

Conclusie was dat de geteste ALS-herbiciden geen werking hadden op het ALS-tolerante ras, wat betekent dat andere chemische klassen van actieve stoffen moeten worden gebruikt om deze onkruidbieten in het graangewas te bestrijden.

Contact: Sjef van der Heijden, Elma Raaijmakers
Uitgave: 11-02-2020
Gelegenheid: IIRB-congres Brussel 11 en 12 februari 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.