Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets Pagina printen

maandag 23 maart 2020

Onderzoek naar de werkzaamheid van diverse ALS-herbiciden, toegelaten in graan, tegen ALS-tolerante en ALS-niet-tolerante bieten. Van dit onderzoek is een Engelstalige poster gemaakt, welke werd gepresenteerd op het 77ste IIRB-congres op 11 en 12 februari 2020 in Brussel.

In 2019 werd voor het eerst in Nederland het Conviso Smart-systeem gebruikt. In dit systeem hebben suikerbietrassen (bijv. Smart Blanca KWS) een specifieke tolerantie voor het ALS-remmende  herbicide Conviso One (foramsulfuron / thiencarbazon-methyl).

De bestrijding van onkruidbieten in volggewassen is belangrijk om de overleving van bladluizen en virussen te minimaliseren, en zaadproductie te voorkomen. Na de teelt van bieten wordt vaak graan gezaaid. Omdat veel herbiciden in granen ALS-remmers zijn, is het interessant om te weten of deze herbiciden effectief zijn tegen ALS-tolerante onkruidbieten. In een proef zijn gezaaide bieten getest in een overdekte buitenruimte bij het IRS BeetLab.

Conclusie was dat de geteste ALS-herbiciden geen werking hadden op het ALS-tolerante ras, wat betekent dat andere chemische klassen van actieve stoffen moeten worden gebruikt om deze onkruidbieten in het graangewas te bestrijden.

Contact: Sjef van der Heijden, Elma Raaijmakers
Uitgave: 11-02-2020
Gelegenheid: IIRB-congres Brussel 11 en 12 februari 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.