Integrated management of foliar diseases in sugar beet Pagina printen

maandag 23 maart 2020

De twee belangrijkste bladschimmels in de Nederlandse suikerbietenteelt zijn Cercospora beticola en Stemphylium beticola. Beide zijn in staat om tot 40% verlies aan suikeropbrengst te veroorzaken. Of een epidemie van een van deze bladschimmels plaatsvindt in het veld hangt van een aantal factoren af. Het microklimaat in het gewas. Met name de Relatieve Lucht Vochtigheid (RLV) en temperatuur op 15 centimeter hoogte spelen een belangrijke rol. Ze bepalen welke van de schimmels zijn optimale condities voor infectie, sporulatie en verspreiding heeft. Om telers te begeleiden de bespuitingen op het juiste tijdstip uit te voeren, is een netwerk van relatief goedkope temperatuur- en RLV-sensoren opgezet die het microklimaat in het bietengewas meten. Dit netwerk maakt gebruik van een geautomatiseerd ICT infrastructuur om RLV en temperatuur die elke sensor vier keer per uur doorstuurt te vertalen naar een Daily Infection Value (DIV-waarde) per dag. Deze DIV-waarden zijn specifiek voor cercospora en stemphylium. Het gebruik van dit geautomatiseerde netwerk van sensoren, de validatie en de toepassing in het veld, alsmede een vooruitblik van toekomstige ontwikkelingen om de bladschimmelbeheersing te verbeteren en begeleiden is gepresenteerd op het 77ste IIRB congres, gehouden op 11 en 12 februari 2020 in Brussel.

Contact: Bram Hanse
Uitgave: 11-02-2020
Gelegenheid: IIRB-congres Brussel 11 en 12 februari 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.