Opspoelen en herkennen bodeminsecten Pagina printen

dinsdag 17 maart 2020

Verschillende bodemplagen kunnen zorgen voor plantwegval in de bietenteelt. In deze presentatie staat een overzicht van welke plagen kunnen zorgen voor plantwegval in bieten. Aan de hand van insect- en schadebeelden kan worden vastgesteld welk bodeminsect schade heeft veroorzaakt. Om een indicatie te krijgen van welke bodeminsecten op een perceel aanwezig zijn, kan grond van het perceel opgespoeld worden. Hoe dit dient te gebeuren staat ook beschreven in de presentatie.

Contact: Linda Frijters
Uitgave: 17-03-2020
Gelegenheid: Workshops

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.