De beheersing van bodeminsecten Pagina printen

dinsdag 17 maart 2020

De beheersing van bodeminsecten vergt een geïntegreerde aanpak. Bij een hoge druk van bodeminsecten zal toepassing van Force of Vydate 10G niet voldoende zijn. In deze presentatie staan een aantal vragen en antwoorden over de herkenning en beheersing van bodeminsecten. Voor een aantal bodeminsecten staat beschreven wat schade kan bevorderen, en welke (teelt)maatregelen getroffen kunnen worden om plantwegval door vraatschade van ondergrondse insecten te beperken.

Contact: Linda Frijters
Uitgave: 17-03-2020
Gelegenheid: Workshops

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.