Insectenbeheersing in de bietenteelt Pagina printen

dinsdag 17 maart 2020

Verschillende insecten kunnen schade veroorzaken in de bietenteelt. In deze presentatie staan de belangrijkste bodeminsecten en bovengrondse insecten weergegeven. Vervolgens gaan we tijdens deze presentatie dieper in op de bovengrondse insecten, waarbij de nadruk ligt op de beheersing van de groene bladluizen, de toegelaten insecticiden, de schadedrempels van bladluizen, de bladluiswaarschuwingsdienst, de neveneffecten van insecticiden op de natuurlijke vijanden, op het milieu en als laatste op de effecten van NKG (niet-kerende grondbewerking

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 17-03-2020
Gelegenheid: Workshops "insecten" 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.