Insectenbeheersing in de bietenteelt Pagina printen

dinsdag 17 maart 2020

Verschillende insecten kunnen schade veroorzaken in de bietenteelt. In deze presentatie staan de belangrijkste bodeminsecten en bovengrondse insecten weergegeven. Vervolgens gaan we tijdens deze presentatie dieper in op de bovengrondse insecten, waarbij de nadruk ligt op de beheersing van de groene bladluizen, de toegelaten insecticiden, de schadedrempels van bladluizen, de bladluiswaarschuwingsdienst, de neveneffecten van insecticiden op de natuurlijke vijanden, op het milieu en als laatste op de effecten van NKG (niet-kerende grondbewerking

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 17-03-2020
Gelegenheid: Workshops "insecten" 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.