Op zoek naar nieuwe oplossingen Pagina printen

maandag 2 maart 2020

De bietenteelt moet het doen met steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen. Ook in de visie van Cosun wordt daarvan uitgegaan. Voor de alternatieven wordt hoopvol gekeken naar de kennis en kunde van het IRS. Hiervoor heeft Ton Schönwetter (PR&P Communicatie) IRS-directeur Jan Willem van Roessel geïnterviewd voor dit artikel in Cosun Magazine.

Auteur: Ton Schönwetter (PR&P Communicatie)

Contact: Jan Willem van Roessel
Uitgave: 03-03-2020
Vakblad: Cosun Magazine, nr. 1, pag. 8-9, maart 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.