Op zoek naar nieuwe oplossingen Pagina printen

maandag 2 maart 2020

De bietenteelt moet het doen met steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen. Ook in de visie van Cosun wordt daarvan uitgegaan. Voor de alternatieven wordt hoopvol gekeken naar de kennis en kunde van het IRS. Hiervoor heeft Ton Schönwetter (PR&P Communicatie) IRS-directeur Jan Willem van Roessel geïnterviewd voor dit artikel in Cosun Magazine.

Auteur: Ton Schönwetter (PR&P Communicatie)

Contact: Jan Willem van Roessel
Uitgave: 03-03-2020
Vakblad: Cosun Magazine, nr. 1, pag. 8-9, maart 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.