Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter Pagina printen

maandag 2 maart 2020

In 2019 is met name in het zuidwesten veel vergelingsziekte waargenomen. De druk van vergelingsziekte in het voorjaar van 2020 is afhankelijk van de hoeveelheid bladluizen en virussen die de winter overleven. Daarom is het belangrijk om opslag van suikerbieten in hopen of in percelen te bestrijden en waardplanten in akkerranden zoveel mogelijk te voorkomen.

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 03-03-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 1, pag. 15, maart 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.