Met een schoon perceel beginnen Pagina printen

maandag 2 maart 2020

Door de zachte winter staan op veel bietenpercelen weer de nodige onkruiden en overlevende groenbemesters. Indien geen kerende grondbewerking wordt uitgevoerd, is het meestal verstandig om deze met een middel op basis van glyfosaat te bestrijden. Indien dit achterwege wordt gelaten, is de kans groot dat de onkruiden later in het gewas lastig te bestrijden zijn. Worden probleemonkruiden (bingelkruid, duivenkervel, hondspeterselie of kamille) verwacht, dan is een bodemherbicide kort na het zaaien van de bieten het advies.

Contact: Sjef van der Heijden
Uitgave: 03-03-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 1, pag. 14, maart 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.