Kader: Voorkom muizenschade Pagina printen

maandag 2 maart 2020

Muizen kunnen schade veroorzaken aan niet-gekiemde bietenzaden door ze open te breken en leeg te vreten. Ze eten tot wel 600 zaden per nacht. Als de muizendruk hoog is, zoals afgelopen jaar, dan kan dit zelfs leiden tot zeer lage plantaantallen met overzaaien als gevolg. Muizen stoppen met vreten zodra de zaadjes gekiemd zijn.

Omdat muizen de bietenzaden alleen maar opzoeken als ze honger hebben en omdat de periode dat ze bietenzaden opeten maar heel kort is, kan schade worden beperkt door alternatief voer in de vorm van verhitte tarwe-, gerstekorrels of zonnebloempitten aan te bieden.

Contact: Elma Raaijmakers
Uitgave: 03-03-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 1, pag. 13, maart 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.