Beheersing bodeminsecten in 2020 Pagina printen

maandag 2 maart 2020

Nog even en dan is het zaaiseizoen in volle gang. Het is daarom goed om nu alvast stil te staan bij de mogelijke risico’s van bodeminsecten. Ritnaalden, emelten, ondergrondse springstaarten, bietenkevers, wortelduizendpoten en miljoenpoten kunnen allemaal aantasting veroorzaken aan wortels en hypocotyl van suikerbieten met plantwegval tot gevolg. In ernstige gevallen kan dit zelfs leiden tot overzaai van een perceel. De combinatie van het juiste zaaibed, zaaidiepte en toepassing van Force geeft de beste beheersing van deze insecten.

Contact: Linda Frijters, Elma Raaijmakers
Uitgave: 04-03-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 1, pag. 12-13, maart 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.