Driftreductie Pagina printen

dinsdag 3 maart 2020

Het activiteitenbesluit stelt een aantal basisvoorwaarden voor driftreductie. Zo geldt een algemene eis van 75% driftreductie voor het gehele perceel en de verplichting van een drukregistratievoorziening. In plaats van een drukregistratievoorziening zijn ook alternatieven opgesteld.

Dit artikel is verschenen op pagina 23 in het gewasbeschermingsbulletin 2020, bijlage bij Cosun Magazine.

Contact: Sjef van der Heijden
Uitgave: 03-03-2020
Vakblad: Gewasbeschermingsbulletin 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.