Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties Pagina printen

donderdag 12 december 2019

In de Aanbevelende Rassenlijst voor 2020 zijn maar liefst 9 nieuwe rassen opgenomen. De nieuwe lijst bevat ook rasinformatie over bladgezondheid ten aanzien van cercospora. In de presentatie wordt het rassenaanbod voor volgend jaar toegelicht en wordt geadviseerd waarop te letten bij de rassenkeuze. Ook wordt ingegaan op de keuzemogelijkheden voor de zaadbehandeling en wat we de komende jaren nog meer kunnen verwachten op het gebied van informatie over raseigenschappen en beschikbare resistenties.


Martijn gaf uitleg over de Aanbevelende Rassenlijst van 2020, waarin maar liefst 9 nieuwe rassen zijn opgenomen.

Contact: Martijn Leijdekkers
Gelegenheid: Suikerbieteninformatiedagen 10 en 11 december 2019

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.