Opties voor een succesvolle onkruidbestrijding Pagina printen

donderdag 12 december 2019

Deze presentatie gaat over alternatieve schema’s, ervaringen Conviso Smart-systeem en mechanische precisietechnieken. Voor de middellange termijn worden geen nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen in de suikerbieten verwacht. Herregistratie van bestaande onkruidbestrijdingsmiddelen staat onder druk. Hierdoor is de (volledige)onkruidbestrijding met chemische middelen in suikerbieten in de toekomst niet verzekerd.


Sjef vertelde over alternatieve schema's m.b.t. onkruidbestrijding, ervaringen met Conviso Smart systeem en mechanische precisietechnieken.

Contact: Sjef van der Heijden
Gelegenheid: Suikerbieteninformatiedagen 10 en 11 december 2019

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.