Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie Pagina printen

maandag 9 december 2019

Telers, maar ook adviseurs en andere geïnteresseerden, kunnen zich aanmelden voor de gratis IRS-nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangen de abonnees via de mail zo’n veertig keer per jaar een IRS-nieuwsbrief met actuele informatie. U kunt via de site zelf aangeven in welke onderwerpen en soort berichten u geïnteresseerd bent. Abonnees ontvangen dus alleen een nieuwsbrief met daarin de gekozen onderwerpen.

Contact: Jurgen Maassen
Uitgave: 17-12-2019
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 6, pag. 15, december 2019

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.