Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig Pagina printen

maandag 9 december 2019

De nieuwe Aanbevelende Rassenlijst en Brochure Suikerbietenzaad 2020 zijn onlangs gepubliceerd. Hierin zijn maar liefst 9 nieuwe suikerbietrassen opgenomen. Daarnaast is voor het eerst ook rasinformatie opgenomen over de bladgezondheid ten aanzien van cercospora. 
Voor een geslaagde bietenteelt is het belangrijk om per perceel de benodigde resistentie(s) en gevoeligheid na te gaan en daar de raskeuze in eerste instantie op te baseren.
Voor het realiseren van een goed rendement van de bietenteelt is het belangrijk om opbrengstderving als gevolg van aantasting door bietencysteaaltjes, rhizoctonia en rhizomanie te voorkomen. Indien deze ziekten of plagen op het perceel kunnen voorkomen dan is het cruciaal om een ras met de juiste resistentie(s) te kiezen.

Contact: Martijn Leijdekkers
Uitgave: 17-12-2019
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 6, pag. 12-13, december 2019

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.