Herken de diverse oorzaken van wortelrot Pagina printen

maandag 14 oktober 2019

Bij de oogst van suikerbieten kan wortelrot als onaangename verrassing tevoorschijn komen omdat de kop en het loof bij rotte suikerbieten het langste gezond blijven. Wortelrot kan ondermeer veroorzaakt worden door rhizoctonia, violetwortelrot, stengelaaltjes, aphanomyces en pleospora (phoma). Wortelrot door rhizoctonia, violetwortelrot, stengelaaltjes en pleospora (phoma) kan verder gaan in de bewaring. Herkenning in het veld is echter vaak lastig. Het artikel hoopt hierbij te helpen. Voor de herkenning van de verschillende soorten wortelrot in suikerbieten is ook een interactieve video gemaakt, die te vinden is op www.irs.nl/interactievevideos.   

Contact: Bram Hanse
Uitgave: 15-10-2019
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 5, pag. 12-13, oktober 2019

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.