Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten Pagina printen

vrijdag 16 augustus 2019

In het pillenzaad van suikerbieten kunnen diverse fungiciden worden toegevoegd. Voor komend teeltseizoen zijn de volgende fungiciden toegelaten:

Vibrance SB
Dit middel bevat drie fungiciden: sedaxane, fludioxonil en metalaxyl-m en heeft een goede werking tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (phoma). Voor de teelt van suikerbieten op percelen met rhizoctonia is dit middel dus een aanvulling in de bescherming van de kiemplant. In de eerste periode tussen opkomst en het zes- tot achtbladstadium werkt de rhizoctoniaresistentie namelijk nog niet. Door het gebruik van Vibrance SB wordt dit gat opgevuld. Daarom wordt al het zaad van rhizoctoniaresistente rassen (en dus ook de drievoudige resistente rassen) aangeboden met Vibrance SB. Voor andere percelen waar dus voor andere rassen gekozen kan worden, is het gebruik van Vibrance SB optioneel. Dit zullen met name de lichte gronden in het Noordoosten en de kleihoudende gronden zijn. Op deze percelen kan men kritisch overwegen of extra bescherming tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (phoma) nodig is. Zie ook het overzicht van de werking van fungiciden in tabel 1.

Tachigaren
Dit middel bevat hymexazool als werkzame stof. Dit fungicide is uiterst effectief tegen aphanomyces. Aphanomyces kan op alle grondsoorten voorkomen en zorgen voor plantwegval in de eerste weken na opkomst. Vandaar dat standaard al het suikerbietenpillenzaad met Tachigaren behandeld is. Zie ook tabel 1.

Tabel 1. Effectiviteit van fungiciden in het suikerbietenpillenzaad.

middel

aphanomyces

rhizoctonia

pythium

pleospora (phoma)

Vibrance SB

-

+++

+++

+++

Tachigaren

++++

-

+++

 

- = geen effectiviteit, +++ = goede effectiviteit, ++++ = zeer goede effectiviteit.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 20 nov 12:00 tot 21 nov 12:00 A
  • 21 nov 12:00 tot 22 nov 12:00 A
  • 22 nov 12:00 tot 23 nov 12:00 A
  • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A
  • 24 nov 12:00 tot 25 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)