Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten Pagina printen

vrijdag 16 augustus 2019

In het pillenzaad van suikerbieten kunnen diverse fungiciden worden toegevoegd. Voor komend teeltseizoen zijn de volgende fungiciden toegelaten:

Vibrance SB
Dit middel bevat drie fungiciden: sedaxane, fludioxonil en metalaxyl-m en heeft een goede werking tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (phoma). Voor de teelt van suikerbieten op percelen met rhizoctonia is dit middel dus een aanvulling in de bescherming van de kiemplant. In de eerste periode tussen opkomst en het zes- tot achtbladstadium werkt de rhizoctoniaresistentie namelijk nog niet. Door het gebruik van Vibrance SB wordt dit gat opgevuld. Daarom wordt al het zaad van rhizoctoniaresistente rassen (en dus ook de drievoudige resistente rassen) aangeboden met Vibrance SB. Voor andere percelen waar dus voor andere rassen gekozen kan worden, is het gebruik van Vibrance SB optioneel. Dit zullen met name de lichte gronden in het Noordoosten en de kleihoudende gronden zijn. Op deze percelen kan men kritisch overwegen of extra bescherming tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (phoma) nodig is. Zie ook het overzicht van de werking van fungiciden in tabel 1.

Tachigaren
Dit middel bevat hymexazool als werkzame stof. Dit fungicide is uiterst effectief tegen aphanomyces. Aphanomyces kan op alle grondsoorten voorkomen en zorgen voor plantwegval in de eerste weken na opkomst. Vandaar dat standaard al het suikerbietenpillenzaad met Tachigaren behandeld is. Zie ook tabel 1.

Tabel 1. Effectiviteit van fungiciden in het suikerbietenpillenzaad.

middel

aphanomyces

rhizoctonia

pythium

pleospora (phoma)

Vibrance SB

-

+++

+++

+++

Tachigaren

++++

-

+++

 

- = geen effectiviteit, +++ = goede effectiviteit, ++++ = zeer goede effectiviteit.

Contact: Bram Hanse
Vakblad: Cosun Magazine nr. 6 pag. 13

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.