Publicaties Alle interessegebieden
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte 25-02-2021
Bieten zaaien vereist vakmanschap 25-02-2021
Kader: Muizenschade voorkomen 25-02-2021
Het rendement van de suikerbietenteelt 25-02-2021
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021 25-02-2021
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten 25-02-2021
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details 25-02-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling 25-02-2021
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem 15-02-2021
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte 02-02-2021
Ziektedruk cercospora groter 27-01-2021
Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora 30-12-2020
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie 15-12-2020
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 15-12-2020
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden 15-12-2020
Strategie voor beheersing schade door bodemplagen 15-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus 14-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis 14-12-2020
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes 08-12-2020
Een bewerkelijke grondbewerking 08-12-2020
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen 08-12-2020
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid 08-12-2020
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever 08-12-2020
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk 08-12-2020
Beheersing van vergelingsziekte 08-12-2020
Kader: Wortelrot in beeld 15-10-2020
Rotte bieten beter niet bewaren 15-10-2020
Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021 15-10-2020
Groeiverlies versus rooiverliezen 24-09-2020
Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? 24-09-2020
Kader: Hou blinkers in het oog! 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester 22-06-2020
Achterhaal oorzaak van valplekken 22-06-2020
Productief loof tot aan de oogst 22-06-2020
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Juiste keuze van insecticiden in de strijd tegen vergelingsziekte 28-04-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Bestrijding van zaadonkruiden na opkomst 28-04-2020
Pyrethroïden doen meer kwaad dan goed 21-04-2020
Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014 14-04-2020
Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019 14-04-2020
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era 23-03-2020
Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets 23-03-2020
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands 23-03-2020
Integrated management of foliar diseases in sugar beet 23-03-2020
Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten 17-03-2020
Opspoelen en herkennen bodeminsecten 17-03-2020
De beheersing van bodeminsecten 17-03-2020
Herkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbieten 17-03-2020
Insectenbeheersing in de bietenteelt 17-03-2020
Driftreductie 03-03-2020
Combineer hulpmiddelen voor een succesvolle bladschimmelbeheersing 03-03-2020
Verspreiding van vergelingsziekte 03-03-2020
Beheersing begint bij insectenherkenning en gebruik natuurlijke vijanden 03-03-2020
Pyrethroïden verergeren vergelingsziekte 03-03-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter 02-03-2020
Met een schoon perceel beginnen 02-03-2020
Kader: Voorkom muizenschade 02-03-2020
Beheersing bodeminsecten in 2020 02-03-2020
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2020 02-03-2020
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras 12-12-2019
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties 12-12-2019
Opties voor een succesvolle onkruidbestrijding 12-12-2019
7 tips voor een effectieve bladschimmelbeheersing 12-12-2019
Natuurlijke vijanden in de bietenteelt 12-12-2019
Nieuwsflitsen 2019 12-12-2019
Bladschimmel(s)weer in de hand 12-12-2019
(Extra)voeding voor de biet 12-12-2019
Beheersing van bietenkevers en springstaarten 12-12-2019
Beheersing van vergelingsziekte 12-12-2019
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad 09-12-2019
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 2019 09-12-2019
Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig 09-12-2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen 14-10-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Oorzaken geelverkleuring op een rij 02-09-2019
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst 02-09-2019
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen 02-09-2019
Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten 16-08-2019
Kader: Applicatie voorspelt schade witte bietencysteaaltjes 24-06-2019
Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing 24-06-2019
Kader: Noteer het voorkomen van opvallend veel blinkers in Unitip! 24-06-2019
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details 24-06-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Cercosporabeheersing in suikerbieten 21-06-2019
Bladschimmelbeheersing in suikerbieten 20-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
Kader: Onkruidbeheersing gaat veranderen! Ervaar het op 28 mei te Valthermond 23-04-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Tellen en herkennen van bladluizen om vergelingsziekte te beheersen 23-04-2019
Nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst 15-04-2019
Opspoelen bodeminsecten en waardplantstatussen groene perzikluizen 15-04-2019
Herkenning bladluizen in suikerbieten 15-04-2019
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht 16-03-2019
GewasBeschermingsBulletin 2019 01-03-2019
Zet aphanomyces een agronomische hak 01-03-2019
Vloeibare meststoffen onderzocht 01-03-2019
Juiste timing insectenbeheersing cruciaal voor hoge opbrengst 01-03-2019
Insecten eisen aandacht bietenteler 12-02-2019
Vooruitgang bietenrassen gaat gestaag door 11-12-2018
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler 10-12-2018
Kader: Hoog aandeel pillenzaad met Force in de vroegbestelling 10-12-2018
Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt 10-12-2018
Bladschimmelbeheersing-van advies tot uitvoering 07-12-2018
Hoe houden we onze akkers onkruidvrij 07-12-2018
Conviso Smart-een alternatief systeem voor onkruidbeheersing 07-12-2018
Digitale teeltadvisering suikerbieten 07-12-2018
Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren 07-12-2018
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
2018 ‐ Een bijzonder jaar-bijzondere diagnoses 07-12-2018
Beheersing van bladinsecten 07-12-2018
Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019 07-12-2018
Gewasbescherming-volop extra uitdagingen 07-12-2018
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Speerpunten voor succesvol bieten bewaren 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Rooi biet- en bodemvriendelijk! 03-09-2018
Korting bij vroegbestelling bietenzaad 15-08-2018
Kader: Alternatieven bij een verbod op neonicotinoïden 25-06-2018
Kleine vlekjes, grote gevolgen 25-06-2018
Bekalk voor een goede opbrengst in 2019 25-06-2018
Herken rhizomanie aan haar symptomen! 25-06-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
Kader: Voorkom aardappelopslag 23-04-2018
Bestrijding insecten steeds grotere uitdaging 23-04-2018
Achterhaal de reden van plantwegval 23-04-2018
GewasBeschermingsBulletin 2018 06-03-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Nieuw adres voor IRS diagnostiek 05-03-2018
Gevolgen natte winter voor bemesting 05-03-2018
Onkruidbestrijding: wat anders (doen) dan 2017 05-03-2018
Extra aandacht voor het overgebleven bietenzaad 05-03-2018
Rassen kruipen dicht bij elkaar 13-12-2017
Resistentie steeds belangrijker - Rassenkeuze bepalend voor succes bietenteelt 12-12-2017
Goed onderhoud zaaimachine loont 12-12-2017
Kader: Houd temperatuur in de bietenhoop in de gaten 12-12-2017
Kader: Nieuw bewaaradvies overgebleven bietenzaad 12-12-2017
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Diagnose en effect van wortelrot op de kwaliteit 08-12-2017
Wijzigingen rondom bietenzaad 08-12-2017
Rhizomanie: ontwikkelingen van het virus 08-12-2017
Onkruid(beheersing) vergaat niet 08-12-2017
Nieuw advies voor het bewaren van overgebleven suikerbietenzaad 08-12-2017
Leveren (vloeibare) meststoffen en groeibevorderaars bijdrage aan hogere suikeropbrengsten 08-12-2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren 08-12-2017
Insecticiden in het bietenzaad: alleen als het echt nodig is 08-12-2017
Effectieve bladschimmelbeheersing 08-12-2017
Effect van mengsels van groenbemesters op bietencysteaaltjes 08-12-2017
Aanbod aanvullend resistente rassen zet door in 2018 08-12-2017
Grote impact verbod neonicotinoïden 07-11-2017
Ontwikkeling van praktische methoden voor éénjarige bewaring van geprimed suikerbietenzaad 27-10-2017
Attent blijven voor succesvol lang bewaren 17-10-2017
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten 17-10-2017
Bietenvlieg lijkt nieuw fenomeen in Nederland 12-09-2017
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum 05-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
Nieuwe rassen met extra resistentie 16-08-2017
Rhizomanie alleen met resistentie te tackelen 27-07-2017
Interactieve video: Wortelrot in beeld 17-07-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies 27-06-2017
Voorbereid op meer bieten bewaren? 27-06-2017
Resistente en tolerante rassen: noodzakelijk bij aanpak ziekten en plagen 27-06-2017
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen 18-04-2017
Naar een nog duurzamere onkruidbeheersing 18-04-2017
Een goede start is het halve werk 07-03-2017
Geef uw bietenperceel tijdig de nodige meststoffen 07-03-2017
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017 07-03-2017
Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden 02-02-2017
Literature study on the host status of sugar beet for Pratylenchus species 12-01-2017
Vooruitgang bij aaltjesrassen 13-12-2016
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt 12-12-2016
Goede voorbereiding van bietenteelt is het halve werk 12-12-2016
Rassenkeuze 2017 12-12-2016
Actualiteiten SID2016 09-12-2016
Insecticideresistenties bij groene perzikbladluizen 09-12-2016
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Spuittechniek en driftreductie 09-12-2016
Bladschimmelbeheersing 09-12-2016
Bestrijding van de bietenvlieg 09-12-2016
Rassen 2017 – Meervoudige resistentie in opmars 09-12-2016
Onkruidbeheersing volgens IPM 09-12-2016
Overvloedige neerslag tijdens groeiseizoen 09-12-2016
Bewaar bieten koel, droog en vorstvrij 24-10-2016
Een rotte biet? Bekijk hem goed! 17-10-2016
Herbicidenschade is te voorkomen 17-10-2016
Hoge invertwaarde duidt op vermijdbaar suikerverlies 17-10-2016
Film: impressie rooikwaliteit akkerbouwmiddag Wijnandsrade 22-09-2016
Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen 05-09-2016
Let op de symptomen van rhizomanie! 05-09-2016
Gewasbeschermingsmonitor verplicht voor telers 05-09-2016
Keus rhizomanierassen wordt groter 16-08-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Kleine bladvlekjes kunnen grote gevolgen hebben 28-06-2016
Als het perceel niet regelmatig en groen is, wat is er dan aan de hand? 28-06-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Belagers in bieten: hou ze in de gaten! 25-04-2016
Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing online/Veel aardappelopslag verwacht 19-04-2016
Melde soms probleemonkruid 19-04-2016
Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten! 19-04-2016
Opkomst vertelt veel 19-04-2016
Onkruid in bieten: eerste slagen zijn daalders waard 21-03-2016
Het bodemschimmelschema - Vernieuwd schema, 2016 11-03-2016
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten 2016 08-03-2016
Stikstofgebruiksnorm voor suikerbieten op zuidelijk zand (te) krap 08-03-2016
Leg met een secure grondbewerking de basis voor een goede start 08-03-2016
Vroeg zaaien: meer voors dan tegens 08-03-2016
Raseigenschappen nog specifieker 15-12-2015
Rassenkeuze begint met resistentie 14-12-2015
Goed onderhoud zaaimachine loont (2015) 14-12-2015
Actualiteiten 10-12-2015
Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen 10-12-2015
Bladschimmelbestrijding 10-12-2015
Onkruidbestrijding – spuittechniek 10-12-2015
Resistentie steeds belangrijker bij rassenkeuze 10-12-2015
Schieters: bedrijfsrisico? 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing 10-12-2015
Rhizomanie – beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten 10-12-2015
Aaltjesbeheersing in de suikerbietenteelt 19-10-2015
Opletten bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! 19-10-2015
Wie goed bewaart, die heeft wat 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Bietvriendelijk rooien loont 08-09-2015
Kalk goed voor bodem en bieten 08-09-2015
Laat je niet verrassen door rhizomanie 20-08-2015
Vroegbestelling suikerbietenzaad van start 29-07-2015
Grote bedreiging voor rendement suikerbietenteelt 30-06-2015
Werking bladschimmelwaarschuwingsdienst 30-06-2015
Schieters toekomstig onkruidprobleem 24-06-2015
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Insecten herkennen, minder bietenschade 27-05-2015
Bladluis en bietenvlieg: schadelijk of toch niet? 18-05-2015
Wees alert op voorjaarsproblemen 22-04-2015
Omstandigheden bepalen herbicidendoseringen 22-04-2015
Bieten bijbemesten na opkomst 14-04-2015
Granulaat niet altijd rendabel in biet en cichorei 23-03-2015
Zaaibed is een bepalende factor 10-03-2015
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2015 10-03-2015
Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 10-03-2015
Stikstofbehoefte van bieten neemt niet toe 10-03-2015
Suikerbieten groeien slecht in zure grond 12-02-2015
Resistentie en financiële opbrengst bepalen rassenkeuze 16-12-2014
Kostbaar beschermjasje voor bietenzaad 16-12-2014
Kennis over levenscyclus bietenvlieg helpt bij beslissingen 16-12-2014
Eindelijk een nieuw rhizoctonia-ras 11-12-2014
Ziet u door de symptomen de oorzaak nog? 11-12-2014
Nieuw bij rassenkeuze: gecombineerde resistenties 11-12-2014
Duurzame ontwikkeling bietenteelt 11-12-2014
Biologie van stemphylium 11-12-2014
Bieten telen met hulp van natuurlijke vijanden 11-12-2014
Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden 11-12-2014
Groenbemesters en ziekten en plagen 11-12-2014
Actualiteiten 11-12-2014
Bladschimmelbestrijding en resistentiemanagement 11-12-2014
Stikstofbijbemesting na overvloedige neerslag 11-12-2014
Perceelskeuze: houd rekening met ziekten en plagen 20-10-2014
Signalen voor nog beter rooiwerk 20-10-2014
Gerichte aandacht en inspanning voor bewaring suikerbieten loont 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
PASSI: nieuw oogstsysteem voor proefvelden 08-09-2014
Herhalen en afronden - Bladschimmelbestrijding 08-09-2014
Waarnemen in suikerbieten 08-09-2014
Nieuwe generatie kopsystemen voorkomt te diep koppen 05-09-2014
Film: animatie koppen 04-09-2014
Betere suikerbietenrassen onderweg 21-08-2014
Vroeg herkennen van symptomen belangrijk Bestrijding stemphylium-bladvlekken in suikerbieten 30-06-2014
Herken de symptomen van rhizomanie 23-06-2014
Graan eraf, kalk erop 23-06-2014
Suikerbieten hebben veel water nodig 23-06-2014
Bladschimmelbestrijding: het draait om de details 23-06-2014
Kennis als gereedschap om schade te beperken; Bodemplagen zijn aanhoudend probleem in bietenteelt 22-05-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Evaluatie van mogelijkheden tot bestrijding van emelten in de bietenteelt in België en Nederland 23-04-2014
Houd uw bieten in de gaten; Schadelijke tijd wortelknobbelaaltjes breekt weer aan 21-04-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit 15-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Laat de bieten het verhaal vertellen 15-04-2014
Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden 14-04-2014
Rekening houden met selectiviteit van insecticiden 14-04-2014
Invloed van diverse populaties van het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) op de vermeerdering en het wortelgewicht van suikerbieten 24-03-2014
Later zaaien voorkomt emeltschade 21-03-2014
Bodemplagenschema 13-03-2014
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2014 05-03-2014
Vroege zaai voor hoge opbrengst met aanvaardbare risico's 04-03-2014
Laat muizen het bietenzaad niet opvreten 04-03-2014
Voorkom schade door slakken 04-03-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Meldesoorten vergen soms extra aandacht 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Voorkom te lage pH en boriumgebrek 27-02-2014
Voorkom schade door aaltjes in bietenteelt 15-02-2014
Beheersing van bietenvlieg, het belang van waarnemen 22-01-2014
Onderzoek naar de werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis en vergelingsziekte (BMYV), in Nederland in 2013 06-01-2014
Goed onderhoud leidt tot regelmatig gewas 21-12-2013
Long-term storage of sugar beet in North-West Europe 20-12-2013
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Rassen voor 2014: hogere opbrengst en meer resistenties 13-12-2013
Niet alle insecten zijn na opkomst te bestrijden 13-12-2013
Gebruik beschikbare kennis voor beste IPM-strategie 13-12-2013
Vliesdoek nut en noodzaak 12-12-2013
Nieuws uit het rassenonderzoek 2013 12-12-2013
Stemphylium hoe pakken we het aan? 12-12-2013
presentatie: Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 12-12-2013
Daarom kunnen we niet zonder speciaal pillenzaad 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Vroeg zaaien in 2013: verstandig of niet? 12-12-2013
Resistente melganzevoet: een probleemonkruid? 12-12-2013
Gevolgen nieuwe WG’s voor herbiciden 12-12-2013
Advisering belangrijk bij geïntegreerde bietenteelt 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Aaltjesresistent ras maakt inhaalslag 10-12-2013
Bieten bewaren: een koud kunstje 21-10-2013
Veranderingen door verplicht geïntegreerde gewasbescherming 21-10-2013
Kwaliteit bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! 21-10-2013
Weetjes voor het bewaren van suikerbieten 24-09-2013
Tips voor rooien met maximaal rendement 24-09-2013
Een gele plant, plek, strook of een geel perceel: wat is het verschil 24-09-2013
Perceel huren voor bietenteelt? Let dan op! 24-09-2013
Herken wortelrot in het veld 21-09-2013
Hoge opbrengsten in bieten door gerichte aanpak van plagen 08-07-2013
Late bemesting van bieten kan zinvol zijn 18-06-2013
Haal rendement uit de groenbemester 18-06-2013
Ze veroorzaken miljoenen euro's aan schade 18-06-2013
Geïntegreerd bieten telen: kijken, denken, doen 18-06-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Met de juiste diagnose een geintegreerde aanpak van ziekten en plagen 09-04-2013
Schadedrempels dragen bij aan financieel rendement bietenteelt 09-04-2013
Laat onkruidbieten niet staan! 09-04-2013
Nieuwe wettelijke gebruiksvoorschriften voor herbiciden 09-04-2013
Melganzevoet is soms lastig te bestrijden 09-04-2013
De winst is te halen aan het begin van het seizoen 23-03-2013
Achtergrondinformatie bij Gewasbeschermingsupdate 2013 26-02-2013
De basis voor een goede start 26-02-2013
Compost en kalk: een stimulans voor de gezondheid van bieten 26-02-2013
Maak de juiste keuze bij de bestrijding van aaltjes 26-02-2013
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2013 26-02-2013
Onderzoek aan Stemphylium spp. de veroorzaker van de gele vlekjes in suikerbiet in 2012 25-02-2013
Loof ziet geel en zwart 18-02-2013
De werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis (overbrenger van het vergelingsvirus) in Nederland in 2012 20-12-2012
Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten 19-12-2012
Poster over perfect onderhoud en afstelling mechanische precisiezaaimachine 18-12-2012
Juiste rassenkeuze voorkomt tegenvallende oogst 18-12-2012
Problemen in 2012? Voorkom ze in 2013 18-12-2012
Met nieuwe rassen meer verdienen 14-12-2012
Rassenkeuze: op ieder potje past een deksel 10-12-2012
Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus 10-12-2012
Stemphylium: diagnose, schade en beheersing 10-12-2012
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten 10-12-2012
Hulpmiddelen voor aanpakken van ziekten en plagen 10-12-2012
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Trichodoriden: maatregelen om schade te beperken 10-12-2012
Bemesting deel II: Herkennen en bestrijden gebreksziekten (Mg, K, B, Mn, Na) 10-12-2012
Bemesting deel I: Klopt de stikstofbemestingsformule nog? / Voor- en nadelen kalk- en calciummeststoffen 10-12-2012
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen 03-12-2012
Gevolgen van nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt 12-11-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Afdeksystemen voor vorstvrij, koel en droog bewaren 23-10-2012
Bieten op het juiste moment rooien 23-10-2012
Stikstofonderzoek 2010 en 2011 17-10-2012
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen 15-09-2012
Geef suikerbieten de ruimte 11-09-2012
Bietenpercelen 2013 nu bekalken! 11-09-2012
Héle biet, géén groen (1), Precies koppen 11-09-2012
Héle biet, géén groen (2), Alle bieten helemaal oogsten 11-09-2012
Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje 06-09-2012
Werken aan volledig geïntegreerde gewasbescherming 30-07-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten 21-06-2012
Inspelen op de ontwikkelingen op het perceel: rhizomanie 19-06-2012
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en Verticillium in suikerbieten 19-06-2012
Een schieter: 4.500 zaden! 19-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 19-06-2012
Timing is cruciaal! 19-06-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
Elke afwijkende biet is het bekijken waard 16-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden 05-04-2012
Onkruidbieten schadelijk voor de bietenteelt 05-04-2012
Bemesten in groeiseizoen ook mogelijk 05-04-2012
De bietenkliniek 05-04-2012
Klein onkruid gevoeligst voor herbiciden 05-04-2012
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland 04-04-2012
Aaltjes versterken verticillium 03-03-2012
Zaai suikerbieten op tijd 16-02-2012
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2012 16-02-2012
Met gerichte aandacht een goed resultaat 16-02-2012
Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies 16-02-2012
Bietenopbrengst blijft achter bij lage pH 16-02-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 21-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 21-12-2011
Let op de temperatuur in de hoop 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 13-12-2011
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 12-11-2011
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten 10-11-2011
Film: rhizomanie in suikerbieten, hoe onderzoeken we dat? 26-10-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 20-10-2011
Wanneer rooien? 20-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Rooitips voor een topoogst 12-09-2011
Kalk goed voor biet en bodemstructuur 12-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 12-09-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 30-08-2011
Opbrengstverwachting belangrijker 16-06-2011
Bladschimmelbestrijding: juiste moment betaalt het best! 16-06-2011
Speciaal pillenzaad beschermt bieten niet het hele seizoen 16-06-2011
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten 09-06-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2010 04-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Controleer regelmatig de opkomst 08-04-2011
Onkruid kost opbrengst 08-04-2011
Het signaal staat op geel 08-04-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 01-04-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 17-02-2011
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2011 17-02-2011
Vroeg zaaien: hoogste opbrengst 17-02-2011
Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen 17-02-2011
Een gelijkmatig en homogeen gewas: daar is wat aan te doen 17-02-2011
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 23-12-2010
Bijzonderheden uit de bietenkliniek 23-12-2010
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 23-12-2010
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
SUSY kosteneffectiviteit in de onkruidbestrijding 09-12-2010
Rassenkeuze, schieters en resistentieniveau 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Opname van nutriënten door het gewas 09-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 07-12-2010
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1995 01-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 28-08-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Monsters kunnen vanaf nu worden genomen 22-07-2010
Voorkom eileg van langpootmug 22-07-2010
Tijd voor bekalken! 22-07-2010
Niet verwijderde schieters: onkruidprobleem van de toekomst 22-07-2010
Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen! 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2009 18-05-2010
Lastige onkruiden; Bestrijding van kamille en hondspeterselie in suikerbieten 01-05-2010
Bestrijd onkruidbieten 23-04-2010
Oppassen met mechanische onkruidbestrijding op rhizoctoniapercelen 23-04-2010
Quiz ‘Welke schade hoort bij welk insect?’ 23-04-2010
Bladschimmelbestrijding suikerbieten 01-04-2010
Bietenland ploegen, cultivateren of spitten? 29-03-2010
Bodemherbicide vooral bij probleemonkruid 29-03-2010
Zaaien: met een goede uitvoering is veel te verdienen 29-03-2010
Resistente of tolerante rassen? 29-03-2010
Gewasbeschermingsupdate 2010 29-03-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 22-03-2010
Geef belagers geen kans 16-03-2010
Precisiezaai: alles komt nauw 29-01-2010
Aaltjes beheersen? Een granulaat is financieel zelden interessant 29-01-2010
Ziekten en plagen in beeld 29-01-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 29-01-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 18-12-2009
Nieuwe rassen weer beter 18-12-2009
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Preventieve aanpak emelten 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Hebben bieten meer stikstof nodig? 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 08-12-2009
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 13-11-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Oorzaak gele necrose bekend 01-09-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 01-09-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 17-07-2009
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 17-07-2009
Haal het beste uit groenbemesters 17-07-2009
Bemesters vellen aaltjes 09-06-2009
Beperk de vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 09-06-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Wees alert op bladschimmels 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2008 18-05-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Welke sporenelementen verdienen aandacht bij de bemesting van suikerbieten? 17-04-2009
IRS diagnostiek: de bietenkliniek in beeld 17-04-2009
Aandachtspunten bij de onkruidbestrijding 17-04-2009
De invloed van een zwavelbemesting op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 14-04-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 01-04-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Lessen van SUSY - Zaaibedbereiding en zaaien 16-03-2009
Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst 16-03-2009
Gewasbeschermingsupdate 2009 16-03-2009
Wees kritisch bij de bemesting van suikerbieten 06-02-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Vooruitblik 2009: voorkom ziekten en plagen 19-12-2008
Rassenkeuze suikerbieten: basis voor een geslaagde teelt 19-12-2008
Onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 18-12-2008
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Vroege zaai en schieters 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Bladschimmels 12-12-2008
Diagnostiek 12-12-2008
Bemesting 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
Grond is uw kapitaal 12-12-2008
Onkruidbestrijding 12-12-2008
Vijf nieuwe bietenrassen 02-12-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 14-11-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 14-11-2008
Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten 05-10-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 05-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 05-10-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 05-10-2008
Handige tips voor bewaring 02-10-2008
Goed koppen loont 29-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Kruisbloemige groenbemesters verhogen bodemvruchtbaarheid en verminderen ziekten en plagen 18-07-2008
Verwijder schieters op tijd 18-07-2008
Gele bieten kosten suikeropbrengst 18-07-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
Extra opbrengst bij beregenen 10-06-2008
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 10-06-2008
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2007 27-05-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
Juiste moment cruciaal bij bladschimmels 18-04-2008
Houd onkruidbieten in de hand! 18-04-2008
Achterhaal oorzaak slecht groeiende bieten 18-04-2008
Controleer regelmatig de opkomst 18-04-2008
Wisselende resultaten onkruidbestrijding in 2007 29-02-2008
Wat mag ik van pillenzaad verwachten? 29-02-2008
Waarop letten bij het zaaien 29-02-2008
GewasbeschermingsUpdate 2008 29-02-2008
IRS presentatie 18-02-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 25-01-2008
Stikstof nodig voor snelle beginontwikkeling 25-01-2008
Luchtfoto’s maken de probleemplaatsen op het perceel inzichtelijk 25-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 18-12-2007
Weer een bijzonder jaar 14-12-2007
Welk ras geeft het hoogste rendement? 14-12-2007
Rassenkeuze 2008 10-12-2007
Onkruidbestrijding 10-12-2007
Ziekten en plagen 10-12-2007
Bladschimmels 10-12-2007
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Bodem onder goede opbrengsten 10-12-2007
Bemesting 10-12-2007
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007 10-12-2007
Vier nieuwe rassen 27-11-2007
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 16-11-2007
Spaar de ondergrond 16-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 05-10-2007
‘Ik heb geen last van bietencysteaaltjes’ 05-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 05-10-2007
Zaaibedbereiding op klei begint in het najaar! 31-08-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
Bladschimmels vragen langer en meer aandacht 20-07-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste! 20-07-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2006 26-06-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Slecht groeiende bieten hebben meestal een aantoonbare oorzaak 15-06-2007
Verwijder schieters op tijd! 15-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Bieten overzaaien loont zelden 26-04-2007
Bladschimmels - wees op het juiste moment alert 26-04-2007
Zorg voor een onkruidvrij bietenperceel 26-04-2007
Vroeg zaaien geeft hoogste financiële opbrengst 02-03-2007
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2007 02-03-2007
Het effect van een niet-kerende hoofdgrondbewerking op de opbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten 31-01-2007
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen 31-01-2007
Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten 25-01-2007
Maximale suikeropbrengst vraagt veel aandacht! 25-01-2007
Een bijzonder jaar; bijzondere problemen 15-12-2006
Zeven nieuwe rassen voor teeltseizoen 2007 15-12-2006
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' 08-12-2006
Vroeg zaaien en optimale zaaiafstand 08-12-2006
Inzendingen diagnostiek 2006 08-12-2006
Werking kalk- en calciummeststoffen 08-12-2006
Actualiteiten 08-12-2006
Rassenkeuze 08-12-2006
Voor elk perceel is het juiste ras beschikbaar 05-12-2006
Kies voor opbrengstzekerheid! 10-11-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 10-11-2006
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 29-09-2006
Bewaar bieten vorstvrij 29-09-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 29-09-2006
Bladschimmels in suikerbieten 12-09-2006
Actualiteiten 12-09-2006
Project ‘Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’ 05-09-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel ‘Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld’ 25-08-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 25-08-2006
Leg nu de basis voor de opbrengst van volgend(e) seizoen(en) 25-08-2006
Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld 25-08-2006
Geef late onkruiden en schieters geen kans 07-07-2006
Groenbemesters houden de bodem gezond 07-07-2006
Bladschimmelbestrijding vaak noodzakelijk voor rendabele teelt 07-07-2006
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Op zoek naar de werkelijke oorzaak van geelverkleuring 01-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Probleemonkruiden hoeven geen probleem te zijn 07-04-2006
IRS-site helpt bij teeltbeslissingen 07-04-2006
Vlotte begingroei maakt bieten weerbaar 07-04-2006
Onderzoek biologische onkruidbestrijding in suikerbieten 2005 30-03-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 08-03-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!’ 03-03-2006
Gewasbescherming in 2006 03-03-2006
Zaai op tijd in een goed zaaibed 03-03-2006
Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld 03-03-2006
Precisiezaaimachine vergt onderhoud 27-01-2006
Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag 27-01-2006
Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004) 16-01-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 16-12-2005
Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien 16-12-2005
Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006 16-12-2005
Kies rassen met hoog suikergehalte 16-12-2005
Trichodorideaaltjes: beheersbaar? 14-12-2005
Rassenlijst 2006 en Rassenonderzoek 14-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Rhizoctonia beheersbaar? 14-12-2005
Teeltmonitoring voor verbetering rendement 14-12-2005
Bekalking en het nieuwe mestbeleid 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
Rassenlijst 2006: vier nieuwe rassen 29-11-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 09-09-2005
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 01-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 01-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 31-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 19-08-2005
Bladschimmels op tijd bestrijden 12-07-2005
Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia 12-07-2005
Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt 12-07-2005
Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten 16-06-2005
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004 02-06-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt 27-04-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Betakwik ‘onkruidherkenning’: een handig hulpmiddel! 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Groeiproblemen in de bieten? 07-04-2005
Ken uw perceel grondig! 10-03-2005
Gewasbescherming in 2005 10-03-2005
Diagnostiek 01-02-2005
Rassen en N-bemesting 01-02-2005
Kalkbemesting 01-02-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Gewasbescherming 01-02-2005
Van cercosporawaarschuwingsdienst naar bladschimmelwaarschuwingsdienst 01-02-2005
Centium en aardappelopslag 01-02-2005
Beheersing rhizoctonia 01-02-2005
Gele necrose 01-02-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Praktische tips voor een voorspoedige start van het bietengewas 28-01-2005
Optimale stikstofvoorziening van suikerbieten niet in gevaar 28-01-2005
Scherpe controle op zaadbescherming pillenzaad 28-01-2005
Geef de bodem voldoende zuurstof 27-01-2005
Waardevolle nieuwe rassen op rassenlijst 17-12-2004
Weinig problemen bij overgang van C- naar D-zaad 17-12-2004
Bietenpulp is een volwaardig veevoer 17-12-2004
Schieters in 2004 08-12-2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005 08-12-2004
Evaluatie omschakeling van C- naar D-zaad 08-12-2004
Zestien nieuwe suikerbietenrassen 07-12-2004
Ziekten en plagen in 2004 30-09-2004
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 23-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 27-08-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 27-08-2004
Niet al het geel is gele necrose! 27-08-2004
Bladschimmels nader belicht 05-07-2004
Groenbemesters maken bodem gezonder 05-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenpulp en methaanproductie in de pens 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Diagnostiek 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Effecten grondbewerking 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Kalkbemesting 01-07-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-dieten voor zeugen 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Variatie in kwaliteitseigenschappen tussen uiteenlopende rassen 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Meststoffenonderzoek 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Verzaaibaarheid 01-07-2004
Conservering van coproducten 2003 Mycotoxinen van Penicillium roqueforti in bietenperspulpkuilen 01-07-2004
Vinasse 2003 Volarisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
Waarschuwingsdiensten 2003 Cercosporawaarschuwingsdienst 01-07-2004
Bladvlekkenziekten 2003 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Schimmels 2003 Chemische bestrijding van bladschimmels 01-07-2004
Virusziekten 2003 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2004
Virusziekten 2003 Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2004
Groeiverloop 2003 Opbrengstprognose 01-07-2004
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Sporenelementen 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Stikstofbehoefte rassen 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2004
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde 01-07-2004
Kennisoverdracht 2003 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Samenstelling van Betacal 01-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
Ook bieten verdienen het hele seizoen aandacht 25-06-2004
Voorkom of bestrijd gebrek aan sporenelementen 25-06-2004
Bestrijd opslag van knol- en wortelgewassen 25-06-2004
Uitgekiende herbicidenkeuze levert geld op! 07-05-2004
Groei van bieten goed te volgen met computer 07-05-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Gewasbescherming in 2004 01-02-2004
Granulaten in de bieten: noodzakelijk? 01-02-2004
Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen 01-02-2004
Ziekten in perceel sturen rassenkeus 02-12-2003
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Onderhoud zaaimachines belangrijk 01-12-2003
Resistente rassen rukken op 01-12-2003
23-10-2003
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
Rekenmodel SUMO voorspelt opbrengst en kwaliteit 12-09-2003
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
2003 geeft problemen 01-09-2003
Een blik op wortelbrand en slecht groeiende bieten 01-09-2003
Onbekende onkruiden duiken op 07-08-2003
Probleem met gele necrose breidt zich uit 07-08-2003
Grote schoonmaak van de bouwvoor 15-07-2003
Schieters: een gevaar voor de toekomst van de bietenteelt 07-07-2003
Tijdig cercospora bestrijden vermindert opbrengstverlies 07-07-2003
Cercosporawaarschuwingsdienst in 2003 actief 07-07-2003
Bietenpulp 2002 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-diëten voor zeugen 01-07-2003
Vinasse 2002 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Chemische bestrijding van bladvlekkenziekten 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Stikstofbijbemesting 01-07-2003
Rassenonderzoek 2002 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Samenstelling van Betacal 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2003
Groeiverloop 2002 Opbrengstprognose 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Sporenelementen 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Kaliumbemesting 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2003
Kennisoverdracht 2002 01-07-2003
Bietenpulp 2002 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek van rhizomanieverwante bodemvirussen (BSBV) 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Diagnostiek 01-07-2003
Onkruidbestrijding 2002 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Verzaaibaarheid 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Nematoden 2003 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Wat kunnen bieten met resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Groenbemesters belangrijk voor uw grond! 01-07-2003
Wat is optimale plantaantal? 27-06-2003
Opslag in suikerbieten te lijf met glyfosaat 06-05-2003
Ook Nederland gaat naar grotere zaadfractie 03-05-2003
Slecht groeiende bieten niet alleen in Noord-Nederland 03-05-2003
Aardappelopslag niet remmen maar volledig bestrijden 01-05-2003
Vroeg zaaien levert veel geld op 07-03-2003
Nieuws bij de gewasbescherming in suikerbieten in 2003 07-03-2003
Sterke ontwikkeling van de bietenteelt de laatste vijftig jaar 07-03-2003
Stikstof is geen wondermiddel tegen gele bieten 07-03-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 09-01-2003
Bieten beter bestand tegen belagers; Rassenlijst 2003: meer suikerbieten met meervoudige resistenties 17-12-2002
Conclusie IRS themamiddag over diervoeding: bietenpulp bewijst zich als volwaardig veevoeder 01-12-2002
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Gewasbescherming 2002 in vogelvlucht 01-10-2002
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-10-2002
Nieuwe herbiciden en toepassingen in suikerbieten 04-09-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
'Leven met bodemziekten en plagen' 02-08-2002
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2001 Samenstelling van Betacal 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Onkruidbestrijding 2001 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Sporenelementen 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonisten 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van rundvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2002
Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2002
Vinasse 2001 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2002
Kwaliteitsbepaling van nevenproducten 2001 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2002
Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Diagnostiek 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2002
Groeiverloop 2001 Opbrengstprognose 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Meststoffenonderzoek 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting 01-07-2002
Zaad- en kiemplantbescherming 2001 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Verzaaibaarheid 01-07-2002
Rassenonderzoek 2001 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Groenbemesters tegen bodemschimmels en aaltjes 01-07-2002
Blijf alert op cercospora 01-07-2002
Herkenning ziekten en plagen op www.irs.nl 01-05-2002
Gele necrose; een nieuwe naam voor een onbekende ziekte 01-05-2002
Leest u IRS-Informatie? 01-05-2002
Overdaad schaadt, ook bij zaaibedbereiding 26-03-2002
Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie! 01-03-2002
De voedingsbron voor suikerbieten 01-03-2002
Veranderingen gewasbescherming in 2002 01-03-2002
Betakwik vroeger en nu 01-03-2002
Diagnostiek: heeft u afwijkende gewasgroei? 01-03-2002
Een goed begin..... 01-03-2002
Veel keus in Rassenlijst 2002 11-12-2001
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Rassen voor 2002 weer een sprong voorwaarts 01-12-2001
Nieuwe bodemziekte breidt zich uit 01-12-2001
Ziekten en plagen zichtbaar in 2001 01-10-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Bietencysteaaltjes: regelmatige bemonstering is basis beheersing 01-09-2001
Cercospora vergt waakzaamheid 01-08-2001
Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas 24-07-2001
Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten 24-07-2001
Bietenpulp 2000 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Diagnostiek 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Verzaaibaarheid 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Toepassen van suikerbietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2001
Vinasse 2000 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2001
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2001
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Meststoffenonderzoek 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2001
Conservering 2000 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Samenstelling van Betacal 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten 01-07-2001
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2001
Virusziekten 2000 Vergelingsziekte-waarschuwingdienst 01-07-2001
Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2001
Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Bestrijding van ramularia 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2001
Groeiverloop 2000 Opbrengstprognose 01-07-2001
Onkruidbestrijding 2000 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Kaliumbemesting 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting 01-07-2001
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-07-2001
Plantbiet blijft onkruid en bietenkever de baas 26-06-2001
Hebben suikerbieten extra voeding nodig? 15-05-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
Goede bestrijding begint bij juiste diagnose 01-05-2001
Optimaliseren van MLHD-methode 24-04-2001
Bodemschimmels in opmars bij bieten op zand 17-04-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Verzaaibaarheidsprobleem opgelost 01-03-2001
Aandacht voor bemesting in 2001 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Zeven nieuwe suikerbietenrassen op de Rassenlijst 05-12-2000
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Computer voorspelt goede bietenoogst 01-08-2000
Groene braak houdt bieten gezond 01-08-2000
Virusziekten 1999 Additionele bescherming tegen vergelingsziekte 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Verzaaibaarheid 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Bestrijding van cercospora en ramularia 01-07-2000
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Geïntegreerde bestrijding met inbegrip van braaklegging 01-07-2000
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
Onkruidbestrijdingsonderzoek 1999 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezon 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Toepassen van bietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Invloed van bietenpulp op de darmgezondheid van biggen 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Samenstelling van Betacal 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Vinasse-onderzoek 1999 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2000
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2000
Nematoden 1999 Chemische bestrijding 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2000
Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Bestrijding van winderosie 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Meststoffenonderzoek 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Kaliumbemesting 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Stikstofbijbemesting 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2000
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2000
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen 20-06-2000
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding 18-06-2000
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten 12-05-2000
Beperk de verdichtingen tot de bouwvoor 07-04-2000
Precisiezaaimachine vergt precisieonderhoud 29-02-2000
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021 25-02-2021
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem 15-02-2021
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus 14-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis 14-12-2020
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014 14-04-2020
Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019 14-04-2020
Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten 17-03-2020
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2020 02-03-2020
Cercosporabeheersing in suikerbieten 21-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
GewasBeschermingsBulletin 2019 01-03-2019
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
GewasBeschermingsBulletin 2018 06-03-2018
Ontwikkeling van praktische methoden voor éénjarige bewaring van geprimed suikerbietenzaad 27-10-2017
Interactieve video: Wortelrot in beeld 17-07-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017 07-03-2017
Literature study on the host status of sugar beet for Pratylenchus species 12-01-2017
Film: impressie rooikwaliteit akkerbouwmiddag Wijnandsrade 22-09-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Het bodemschimmelschema - Vernieuwd schema, 2016 11-03-2016
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten 2016 08-03-2016
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Film: animatie koppen 04-09-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Evaluatie van mogelijkheden tot bestrijding van emelten in de bietenteelt in België en Nederland 23-04-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden 14-04-2014
Invloed van diverse populaties van het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) op de vermeerdering en het wortelgewicht van suikerbieten 24-03-2014
Bodemplagenschema 13-03-2014
Beheersing van bietenvlieg, het belang van waarnemen 22-01-2014
Onderzoek naar de werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis en vergelingsziekte (BMYV), in Nederland in 2013 06-01-2014
Long-term storage of sugar beet in North-West Europe 20-12-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
De winst is te halen aan het begin van het seizoen 23-03-2013
Onderzoek aan Stemphylium spp. de veroorzaker van de gele vlekjes in suikerbiet in 2012 25-02-2013
De werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis (overbrenger van het vergelingsvirus) in Nederland in 2012 20-12-2012
Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten 19-12-2012
Poster over perfect onderhoud en afstelling mechanische precisiezaaimachine 18-12-2012
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen 03-12-2012
Gevolgen van nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt 12-11-2012
Stikstofonderzoek 2010 en 2011 17-10-2012
Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje 06-09-2012
Werken aan volledig geïntegreerde gewasbescherming 30-07-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten 21-06-2012
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en Verticillium in suikerbieten 19-06-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland 04-04-2012
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten 10-11-2011
Film: rhizomanie in suikerbieten, hoe onderzoeken we dat? 26-10-2011
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten 09-06-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2010 04-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1995 01-09-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2009 18-05-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 22-03-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2008 18-05-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
De invloed van een zwavelbemesting op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 14-04-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 01-04-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 18-12-2008
Handige tips voor bewaring 02-10-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2007 27-05-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 18-12-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2006 26-06-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Het effect van een niet-kerende hoofdgrondbewerking op de opbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten 31-01-2007
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen 31-01-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Onderzoek biologische onkruidbestrijding in suikerbieten 2005 30-03-2006
Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004) 16-01-2006
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004 02-06-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenpulp en methaanproductie in de pens 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Diagnostiek 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Effecten grondbewerking 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Kalkbemesting 01-07-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-dieten voor zeugen 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Variatie in kwaliteitseigenschappen tussen uiteenlopende rassen 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Meststoffenonderzoek 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Verzaaibaarheid 01-07-2004
Conservering van coproducten 2003 Mycotoxinen van Penicillium roqueforti in bietenperspulpkuilen 01-07-2004
Vinasse 2003 Volarisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
Waarschuwingsdiensten 2003 Cercosporawaarschuwingsdienst 01-07-2004
Bladvlekkenziekten 2003 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Schimmels 2003 Chemische bestrijding van bladschimmels 01-07-2004
Virusziekten 2003 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2004
Virusziekten 2003 Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2004
Groeiverloop 2003 Opbrengstprognose 01-07-2004
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Sporenelementen 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Stikstofbehoefte rassen 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2004
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde 01-07-2004
Kennisoverdracht 2003 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Samenstelling van Betacal 01-07-2004
23-10-2003
Bietenpulp 2002 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-diëten voor zeugen 01-07-2003
Vinasse 2002 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Chemische bestrijding van bladvlekkenziekten 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Stikstofbijbemesting 01-07-2003
Rassenonderzoek 2002 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Samenstelling van Betacal 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2003
Groeiverloop 2002 Opbrengstprognose 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Sporenelementen 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Kaliumbemesting 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2003
Kennisoverdracht 2002 01-07-2003
Bietenpulp 2002 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek van rhizomanieverwante bodemvirussen (BSBV) 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Diagnostiek 01-07-2003
Onkruidbestrijding 2002 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Verzaaibaarheid 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Nematoden 2003 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2001 Samenstelling van Betacal 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Onkruidbestrijding 2001 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Sporenelementen 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonisten 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van rundvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2002
Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2002
Vinasse 2001 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2002
Kwaliteitsbepaling van nevenproducten 2001 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2002
Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Diagnostiek 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2002
Groeiverloop 2001 Opbrengstprognose 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Meststoffenonderzoek 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting 01-07-2002
Zaad- en kiemplantbescherming 2001 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Verzaaibaarheid 01-07-2002
Rassenonderzoek 2001 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Bietenpulp 2000 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Diagnostiek 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Verzaaibaarheid 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Toepassen van suikerbietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2001
Vinasse 2000 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2001
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2001
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Meststoffenonderzoek 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2001
Conservering 2000 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Samenstelling van Betacal 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten 01-07-2001
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2001
Virusziekten 2000 Vergelingsziekte-waarschuwingdienst 01-07-2001
Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2001
Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Bestrijding van ramularia 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2001
Groeiverloop 2000 Opbrengstprognose 01-07-2001
Onkruidbestrijding 2000 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Kaliumbemesting 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting 01-07-2001
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2001
Virusziekten 1999 Additionele bescherming tegen vergelingsziekte 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Verzaaibaarheid 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Bestrijding van cercospora en ramularia 01-07-2000
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Geïntegreerde bestrijding met inbegrip van braaklegging 01-07-2000
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
Onkruidbestrijdingsonderzoek 1999 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezon 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Toepassen van bietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Invloed van bietenpulp op de darmgezondheid van biggen 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Samenstelling van Betacal 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Vinasse-onderzoek 1999 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2000
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2000
Nematoden 1999 Chemische bestrijding 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2000
Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Bestrijding van winderosie 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Meststoffenonderzoek 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Kaliumbemesting 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Stikstofbijbemesting 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2000
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2000
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte 25-02-2021
Bieten zaaien vereist vakmanschap 25-02-2021
Kader: Muizenschade voorkomen 25-02-2021
Het rendement van de suikerbietenteelt 25-02-2021
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten 25-02-2021
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details 25-02-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling 25-02-2021
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte 02-02-2021
Ziektedruk cercospora groter 27-01-2021
Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora 30-12-2020
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie 15-12-2020
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 15-12-2020
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden 15-12-2020
Strategie voor beheersing schade door bodemplagen 15-12-2020
Kader: Wortelrot in beeld 15-10-2020
Rotte bieten beter niet bewaren 15-10-2020
Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021 15-10-2020
Groeiverlies versus rooiverliezen 24-09-2020
Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? 24-09-2020
Kader: Hou blinkers in het oog! 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester 22-06-2020
Achterhaal oorzaak van valplekken 22-06-2020
Productief loof tot aan de oogst 22-06-2020
Juiste keuze van insecticiden in de strijd tegen vergelingsziekte 28-04-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Bestrijding van zaadonkruiden na opkomst 28-04-2020
Pyrethroïden doen meer kwaad dan goed 21-04-2020
Driftreductie 03-03-2020
Combineer hulpmiddelen voor een succesvolle bladschimmelbeheersing 03-03-2020
Verspreiding van vergelingsziekte 03-03-2020
Beheersing begint bij insectenherkenning en gebruik natuurlijke vijanden 03-03-2020
Pyrethroïden verergeren vergelingsziekte 03-03-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter 02-03-2020
Met een schoon perceel beginnen 02-03-2020
Kader: Voorkom muizenschade 02-03-2020
Beheersing bodeminsecten in 2020 02-03-2020
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras 12-12-2019
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad 09-12-2019
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 2019 09-12-2019
Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig 09-12-2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen 14-10-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Oorzaken geelverkleuring op een rij 02-09-2019
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst 02-09-2019
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen 02-09-2019
Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten 16-08-2019
Kader: Applicatie voorspelt schade witte bietencysteaaltjes 24-06-2019
Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing 24-06-2019
Kader: Noteer het voorkomen van opvallend veel blinkers in Unitip! 24-06-2019
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details 24-06-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Bladschimmelbeheersing in suikerbieten 20-06-2019
Kader: Onkruidbeheersing gaat veranderen! Ervaar het op 28 mei te Valthermond 23-04-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Tellen en herkennen van bladluizen om vergelingsziekte te beheersen 23-04-2019
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht 16-03-2019
Zet aphanomyces een agronomische hak 01-03-2019
Vloeibare meststoffen onderzocht 01-03-2019
Juiste timing insectenbeheersing cruciaal voor hoge opbrengst 01-03-2019
Insecten eisen aandacht bietenteler 12-02-2019
Vooruitgang bietenrassen gaat gestaag door 11-12-2018
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler 10-12-2018
Kader: Hoog aandeel pillenzaad met Force in de vroegbestelling 10-12-2018
Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt 10-12-2018
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Speerpunten voor succesvol bieten bewaren 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Rooi biet- en bodemvriendelijk! 03-09-2018
Korting bij vroegbestelling bietenzaad 15-08-2018
Kader: Alternatieven bij een verbod op neonicotinoïden 25-06-2018
Kleine vlekjes, grote gevolgen 25-06-2018
Bekalk voor een goede opbrengst in 2019 25-06-2018
Herken rhizomanie aan haar symptomen! 25-06-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
Kader: Voorkom aardappelopslag 23-04-2018
Bestrijding insecten steeds grotere uitdaging 23-04-2018
Achterhaal de reden van plantwegval 23-04-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Nieuw adres voor IRS diagnostiek 05-03-2018
Gevolgen natte winter voor bemesting 05-03-2018
Onkruidbestrijding: wat anders (doen) dan 2017 05-03-2018
Extra aandacht voor het overgebleven bietenzaad 05-03-2018
Rassen kruipen dicht bij elkaar 13-12-2017
Resistentie steeds belangrijker - Rassenkeuze bepalend voor succes bietenteelt 12-12-2017
Goed onderhoud zaaimachine loont 12-12-2017
Kader: Houd temperatuur in de bietenhoop in de gaten 12-12-2017
Kader: Nieuw bewaaradvies overgebleven bietenzaad 12-12-2017
Grote impact verbod neonicotinoïden 07-11-2017
Attent blijven voor succesvol lang bewaren 17-10-2017
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten 17-10-2017
Bietenvlieg lijkt nieuw fenomeen in Nederland 12-09-2017
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum 05-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
Nieuwe rassen met extra resistentie 16-08-2017
Rhizomanie alleen met resistentie te tackelen 27-07-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies 27-06-2017
Voorbereid op meer bieten bewaren? 27-06-2017
Resistente en tolerante rassen: noodzakelijk bij aanpak ziekten en plagen 27-06-2017
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen 18-04-2017
Naar een nog duurzamere onkruidbeheersing 18-04-2017
Een goede start is het halve werk 07-03-2017
Geef uw bietenperceel tijdig de nodige meststoffen 07-03-2017
Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden 02-02-2017
Vooruitgang bij aaltjesrassen 13-12-2016
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt 12-12-2016
Goede voorbereiding van bietenteelt is het halve werk 12-12-2016
Rassenkeuze 2017 12-12-2016
Bewaar bieten koel, droog en vorstvrij 24-10-2016
Een rotte biet? Bekijk hem goed! 17-10-2016
Herbicidenschade is te voorkomen 17-10-2016
Hoge invertwaarde duidt op vermijdbaar suikerverlies 17-10-2016
Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen 05-09-2016
Let op de symptomen van rhizomanie! 05-09-2016
Gewasbeschermingsmonitor verplicht voor telers 05-09-2016
Keus rhizomanierassen wordt groter 16-08-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Kleine bladvlekjes kunnen grote gevolgen hebben 28-06-2016
Als het perceel niet regelmatig en groen is, wat is er dan aan de hand? 28-06-2016
Belagers in bieten: hou ze in de gaten! 25-04-2016
Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing online/Veel aardappelopslag verwacht 19-04-2016
Melde soms probleemonkruid 19-04-2016
Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten! 19-04-2016
Opkomst vertelt veel 19-04-2016
Onkruid in bieten: eerste slagen zijn daalders waard 21-03-2016
Stikstofgebruiksnorm voor suikerbieten op zuidelijk zand (te) krap 08-03-2016
Leg met een secure grondbewerking de basis voor een goede start 08-03-2016
Vroeg zaaien: meer voors dan tegens 08-03-2016
Raseigenschappen nog specifieker 15-12-2015
Rassenkeuze begint met resistentie 14-12-2015
Goed onderhoud zaaimachine loont (2015) 14-12-2015
Aaltjesbeheersing in de suikerbietenteelt 19-10-2015
Opletten bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! 19-10-2015
Wie goed bewaart, die heeft wat 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Bietvriendelijk rooien loont 08-09-2015
Kalk goed voor bodem en bieten 08-09-2015
Laat je niet verrassen door rhizomanie 20-08-2015
Vroegbestelling suikerbietenzaad van start 29-07-2015
Grote bedreiging voor rendement suikerbietenteelt 30-06-2015
Werking bladschimmelwaarschuwingsdienst 30-06-2015
Schieters toekomstig onkruidprobleem 24-06-2015
Insecten herkennen, minder bietenschade 27-05-2015
Bladluis en bietenvlieg: schadelijk of toch niet? 18-05-2015
Wees alert op voorjaarsproblemen 22-04-2015
Omstandigheden bepalen herbicidendoseringen 22-04-2015
Bieten bijbemesten na opkomst 14-04-2015
Granulaat niet altijd rendabel in biet en cichorei 23-03-2015
Zaaibed is een bepalende factor 10-03-2015
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2015 10-03-2015
Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 10-03-2015
Stikstofbehoefte van bieten neemt niet toe 10-03-2015
Suikerbieten groeien slecht in zure grond 12-02-2015
Resistentie en financiële opbrengst bepalen rassenkeuze 16-12-2014
Kostbaar beschermjasje voor bietenzaad 16-12-2014
Kennis over levenscyclus bietenvlieg helpt bij beslissingen 16-12-2014
Eindelijk een nieuw rhizoctonia-ras 11-12-2014
Perceelskeuze: houd rekening met ziekten en plagen 20-10-2014
Signalen voor nog beter rooiwerk 20-10-2014
Gerichte aandacht en inspanning voor bewaring suikerbieten loont 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
PASSI: nieuw oogstsysteem voor proefvelden 08-09-2014
Herhalen en afronden - Bladschimmelbestrijding 08-09-2014
Waarnemen in suikerbieten 08-09-2014
Nieuwe generatie kopsystemen voorkomt te diep koppen 05-09-2014
Betere suikerbietenrassen onderweg 21-08-2014
Vroeg herkennen van symptomen belangrijk Bestrijding stemphylium-bladvlekken in suikerbieten 30-06-2014
Herken de symptomen van rhizomanie 23-06-2014
Graan eraf, kalk erop 23-06-2014
Suikerbieten hebben veel water nodig 23-06-2014
Bladschimmelbestrijding: het draait om de details 23-06-2014
Kennis als gereedschap om schade te beperken; Bodemplagen zijn aanhoudend probleem in bietenteelt 22-05-2014
Houd uw bieten in de gaten; Schadelijke tijd wortelknobbelaaltjes breekt weer aan 21-04-2014
Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit 15-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Laat de bieten het verhaal vertellen 15-04-2014
Rekening houden met selectiviteit van insecticiden 14-04-2014
Later zaaien voorkomt emeltschade 21-03-2014
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2014 05-03-2014
Vroege zaai voor hoge opbrengst met aanvaardbare risico's 04-03-2014
Laat muizen het bietenzaad niet opvreten 04-03-2014
Voorkom schade door slakken 04-03-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Meldesoorten vergen soms extra aandacht 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Voorkom te lage pH en boriumgebrek 27-02-2014
Voorkom schade door aaltjes in bietenteelt 15-02-2014
Goed onderhoud leidt tot regelmatig gewas 21-12-2013
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Rassen voor 2014: hogere opbrengst en meer resistenties 13-12-2013
Niet alle insecten zijn na opkomst te bestrijden 13-12-2013
Gebruik beschikbare kennis voor beste IPM-strategie 13-12-2013
Aaltjesresistent ras maakt inhaalslag 10-12-2013
Bieten bewaren: een koud kunstje 21-10-2013
Veranderingen door verplicht geïntegreerde gewasbescherming 21-10-2013
Kwaliteit bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! 21-10-2013
Weetjes voor het bewaren van suikerbieten 24-09-2013
Tips voor rooien met maximaal rendement 24-09-2013
Een gele plant, plek, strook of een geel perceel: wat is het verschil 24-09-2013
Perceel huren voor bietenteelt? Let dan op! 24-09-2013
Herken wortelrot in het veld 21-09-2013
Hoge opbrengsten in bieten door gerichte aanpak van plagen 08-07-2013
Late bemesting van bieten kan zinvol zijn 18-06-2013
Haal rendement uit de groenbemester 18-06-2013
Ze veroorzaken miljoenen euro's aan schade 18-06-2013
Geïntegreerd bieten telen: kijken, denken, doen 18-06-2013
Met de juiste diagnose een geintegreerde aanpak van ziekten en plagen 09-04-2013
Schadedrempels dragen bij aan financieel rendement bietenteelt 09-04-2013
Laat onkruidbieten niet staan! 09-04-2013
Nieuwe wettelijke gebruiksvoorschriften voor herbiciden 09-04-2013
Melganzevoet is soms lastig te bestrijden 09-04-2013
Achtergrondinformatie bij Gewasbeschermingsupdate 2013 26-02-2013
De basis voor een goede start 26-02-2013
Compost en kalk: een stimulans voor de gezondheid van bieten 26-02-2013
Maak de juiste keuze bij de bestrijding van aaltjes 26-02-2013
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2013 26-02-2013
Loof ziet geel en zwart 18-02-2013
Juiste rassenkeuze voorkomt tegenvallende oogst 18-12-2012
Problemen in 2012? Voorkom ze in 2013 18-12-2012
Met nieuwe rassen meer verdienen 14-12-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Afdeksystemen voor vorstvrij, koel en droog bewaren 23-10-2012
Bieten op het juiste moment rooien 23-10-2012
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen 15-09-2012
Geef suikerbieten de ruimte 11-09-2012
Bietenpercelen 2013 nu bekalken! 11-09-2012
Héle biet, géén groen (1), Precies koppen 11-09-2012
Héle biet, géén groen (2), Alle bieten helemaal oogsten 11-09-2012
Inspelen op de ontwikkelingen op het perceel: rhizomanie 19-06-2012
Een schieter: 4.500 zaden! 19-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 19-06-2012
Timing is cruciaal! 19-06-2012
Elke afwijkende biet is het bekijken waard 16-06-2012
Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden 05-04-2012
Onkruidbieten schadelijk voor de bietenteelt 05-04-2012
Bemesten in groeiseizoen ook mogelijk 05-04-2012
De bietenkliniek 05-04-2012
Klein onkruid gevoeligst voor herbiciden 05-04-2012
Aaltjes versterken verticillium 03-03-2012
Zaai suikerbieten op tijd 16-02-2012
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2012 16-02-2012
Met gerichte aandacht een goed resultaat 16-02-2012
Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies 16-02-2012
Bietenopbrengst blijft achter bij lage pH 16-02-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 21-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 21-12-2011
Let op de temperatuur in de hoop 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 13-12-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 12-11-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 20-10-2011
Wanneer rooien? 20-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Rooitips voor een topoogst 12-09-2011
Kalk goed voor biet en bodemstructuur 12-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 12-09-2011
Opbrengstverwachting belangrijker 16-06-2011
Bladschimmelbestrijding: juiste moment betaalt het best! 16-06-2011
Speciaal pillenzaad beschermt bieten niet het hele seizoen 16-06-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Controleer regelmatig de opkomst 08-04-2011
Onkruid kost opbrengst 08-04-2011
Het signaal staat op geel 08-04-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 01-04-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 17-02-2011
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2011 17-02-2011
Vroeg zaaien: hoogste opbrengst 17-02-2011
Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen 17-02-2011
Een gelijkmatig en homogeen gewas: daar is wat aan te doen 17-02-2011
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 23-12-2010
Bijzonderheden uit de bietenkliniek 23-12-2010
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 23-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 07-12-2010
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 28-08-2010
Monsters kunnen vanaf nu worden genomen 22-07-2010
Voorkom eileg van langpootmug 22-07-2010
Tijd voor bekalken! 22-07-2010
Niet verwijderde schieters: onkruidprobleem van de toekomst 22-07-2010
Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen! 22-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
Lastige onkruiden; Bestrijding van kamille en hondspeterselie in suikerbieten 01-05-2010
Bestrijd onkruidbieten 23-04-2010
Oppassen met mechanische onkruidbestrijding op rhizoctoniapercelen 23-04-2010
Quiz ‘Welke schade hoort bij welk insect?’ 23-04-2010
Bladschimmelbestrijding suikerbieten 01-04-2010
Bietenland ploegen, cultivateren of spitten? 29-03-2010
Bodemherbicide vooral bij probleemonkruid 29-03-2010
Zaaien: met een goede uitvoering is veel te verdienen 29-03-2010
Resistente of tolerante rassen? 29-03-2010
Gewasbeschermingsupdate 2010 29-03-2010
Geef belagers geen kans 16-03-2010
Precisiezaai: alles komt nauw 29-01-2010
Aaltjes beheersen? Een granulaat is financieel zelden interessant 29-01-2010
Ziekten en plagen in beeld 29-01-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 29-01-2010
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 18-12-2009
Nieuwe rassen weer beter 18-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 08-12-2009
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 13-11-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Oorzaak gele necrose bekend 01-09-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 01-09-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 17-07-2009
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 17-07-2009
Haal het beste uit groenbemesters 17-07-2009
Bemesters vellen aaltjes 09-06-2009
Beperk de vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 09-06-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Wees alert op bladschimmels 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Welke sporenelementen verdienen aandacht bij de bemesting van suikerbieten? 17-04-2009
IRS diagnostiek: de bietenkliniek in beeld 17-04-2009
Aandachtspunten bij de onkruidbestrijding 17-04-2009
Lessen van SUSY - Zaaibedbereiding en zaaien 16-03-2009
Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst 16-03-2009
Gewasbeschermingsupdate 2009 16-03-2009
Wees kritisch bij de bemesting van suikerbieten 06-02-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Vooruitblik 2009: voorkom ziekten en plagen 19-12-2008
Rassenkeuze suikerbieten: basis voor een geslaagde teelt 19-12-2008
Vijf nieuwe bietenrassen 02-12-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 14-11-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 14-11-2008
Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten 05-10-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 05-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 05-10-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 05-10-2008
Goed koppen loont 29-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Kruisbloemige groenbemesters verhogen bodemvruchtbaarheid en verminderen ziekten en plagen 18-07-2008
Verwijder schieters op tijd 18-07-2008
Gele bieten kosten suikeropbrengst 18-07-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
Extra opbrengst bij beregenen 10-06-2008
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 10-06-2008
Juiste moment cruciaal bij bladschimmels 18-04-2008
Houd onkruidbieten in de hand! 18-04-2008
Achterhaal oorzaak slecht groeiende bieten 18-04-2008
Controleer regelmatig de opkomst 18-04-2008
Wisselende resultaten onkruidbestrijding in 2007 29-02-2008
Wat mag ik van pillenzaad verwachten? 29-02-2008
Waarop letten bij het zaaien 29-02-2008
GewasbeschermingsUpdate 2008 29-02-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 25-01-2008
Stikstof nodig voor snelle beginontwikkeling 25-01-2008
Luchtfoto’s maken de probleemplaatsen op het perceel inzichtelijk 25-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
Weer een bijzonder jaar 14-12-2007
Welk ras geeft het hoogste rendement? 14-12-2007
Vier nieuwe rassen 27-11-2007
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 16-11-2007
Spaar de ondergrond 16-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 05-10-2007
‘Ik heb geen last van bietencysteaaltjes’ 05-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 05-10-2007
Zaaibedbereiding op klei begint in het najaar! 31-08-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
Bladschimmels vragen langer en meer aandacht 20-07-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste! 20-07-2007
Slecht groeiende bieten hebben meestal een aantoonbare oorzaak 15-06-2007
Verwijder schieters op tijd! 15-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Bieten overzaaien loont zelden 26-04-2007
Bladschimmels - wees op het juiste moment alert 26-04-2007
Zorg voor een onkruidvrij bietenperceel 26-04-2007
Vroeg zaaien geeft hoogste financiële opbrengst 02-03-2007
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2007 02-03-2007
Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten 25-01-2007
Maximale suikeropbrengst vraagt veel aandacht! 25-01-2007
Een bijzonder jaar; bijzondere problemen 15-12-2006
Zeven nieuwe rassen voor teeltseizoen 2007 15-12-2006
Voor elk perceel is het juiste ras beschikbaar 05-12-2006
Kies voor opbrengstzekerheid! 10-11-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 10-11-2006
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 29-09-2006
Bewaar bieten vorstvrij 29-09-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 29-09-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel ‘Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld’ 25-08-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 25-08-2006
Leg nu de basis voor de opbrengst van volgend(e) seizoen(en) 25-08-2006
Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld 25-08-2006
Geef late onkruiden en schieters geen kans 07-07-2006
Groenbemesters houden de bodem gezond 07-07-2006
Bladschimmelbestrijding vaak noodzakelijk voor rendabele teelt 07-07-2006
Op zoek naar de werkelijke oorzaak van geelverkleuring 01-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Probleemonkruiden hoeven geen probleem te zijn 07-04-2006
IRS-site helpt bij teeltbeslissingen 07-04-2006
Vlotte begingroei maakt bieten weerbaar 07-04-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!’ 03-03-2006
Gewasbescherming in 2006 03-03-2006
Zaai op tijd in een goed zaaibed 03-03-2006
Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld 03-03-2006
Precisiezaaimachine vergt onderhoud 27-01-2006
Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag 27-01-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 16-12-2005
Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien 16-12-2005
Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006 16-12-2005
Kies rassen met hoog suikergehalte 16-12-2005
Rassenlijst 2006: vier nieuwe rassen 29-11-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 09-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 31-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 19-08-2005
Bladschimmels op tijd bestrijden 12-07-2005
Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia 12-07-2005
Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt 12-07-2005
Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten 16-06-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Betakwik ‘onkruidherkenning’: een handig hulpmiddel! 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Groeiproblemen in de bieten? 07-04-2005
Ken uw perceel grondig! 10-03-2005
Gewasbescherming in 2005 10-03-2005
Praktische tips voor een voorspoedige start van het bietengewas 28-01-2005
Optimale stikstofvoorziening van suikerbieten niet in gevaar 28-01-2005
Scherpe controle op zaadbescherming pillenzaad 28-01-2005
Geef de bodem voldoende zuurstof 27-01-2005
Waardevolle nieuwe rassen op rassenlijst 17-12-2004
Weinig problemen bij overgang van C- naar D-zaad 17-12-2004
Bietenpulp is een volwaardig veevoer 17-12-2004
Zestien nieuwe suikerbietenrassen 07-12-2004
Ziekten en plagen in 2004 30-09-2004
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 23-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 27-08-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 27-08-2004
Niet al het geel is gele necrose! 27-08-2004
Bladschimmels nader belicht 05-07-2004
Groenbemesters maken bodem gezonder 05-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
Ook bieten verdienen het hele seizoen aandacht 25-06-2004
Voorkom of bestrijd gebrek aan sporenelementen 25-06-2004
Bestrijd opslag van knol- en wortelgewassen 25-06-2004
Uitgekiende herbicidenkeuze levert geld op! 07-05-2004
Groei van bieten goed te volgen met computer 07-05-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Gewasbescherming in 2004 01-02-2004
Granulaten in de bieten: noodzakelijk? 01-02-2004
Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen 01-02-2004
Ziekten in perceel sturen rassenkeus 02-12-2003
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Onderhoud zaaimachines belangrijk 01-12-2003
Resistente rassen rukken op 01-12-2003
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
2003 geeft problemen 01-09-2003
Een blik op wortelbrand en slecht groeiende bieten 01-09-2003
Onbekende onkruiden duiken op 07-08-2003
Probleem met gele necrose breidt zich uit 07-08-2003
Grote schoonmaak van de bouwvoor 15-07-2003
Schieters: een gevaar voor de toekomst van de bietenteelt 07-07-2003
Tijdig cercospora bestrijden vermindert opbrengstverlies 07-07-2003
Cercosporawaarschuwingsdienst in 2003 actief 07-07-2003
Wat kunnen bieten met resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Groenbemesters belangrijk voor uw grond! 01-07-2003
Wat is optimale plantaantal? 27-06-2003
Opslag in suikerbieten te lijf met glyfosaat 06-05-2003
Ook Nederland gaat naar grotere zaadfractie 03-05-2003
Slecht groeiende bieten niet alleen in Noord-Nederland 03-05-2003
Aardappelopslag niet remmen maar volledig bestrijden 01-05-2003
Vroeg zaaien levert veel geld op 07-03-2003
Nieuws bij de gewasbescherming in suikerbieten in 2003 07-03-2003
Sterke ontwikkeling van de bietenteelt de laatste vijftig jaar 07-03-2003
Stikstof is geen wondermiddel tegen gele bieten 07-03-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 09-01-2003
Bieten beter bestand tegen belagers; Rassenlijst 2003: meer suikerbieten met meervoudige resistenties 17-12-2002
Conclusie IRS themamiddag over diervoeding: bietenpulp bewijst zich als volwaardig veevoeder 01-12-2002
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Gewasbescherming 2002 in vogelvlucht 01-10-2002
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-10-2002
Nieuwe herbiciden en toepassingen in suikerbieten 04-09-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
'Leven met bodemziekten en plagen' 02-08-2002
Groenbemesters tegen bodemschimmels en aaltjes 01-07-2002
Blijf alert op cercospora 01-07-2002
Herkenning ziekten en plagen op www.irs.nl 01-05-2002
Gele necrose; een nieuwe naam voor een onbekende ziekte 01-05-2002
Leest u IRS-Informatie? 01-05-2002
Overdaad schaadt, ook bij zaaibedbereiding 26-03-2002
Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie! 01-03-2002
De voedingsbron voor suikerbieten 01-03-2002
Veranderingen gewasbescherming in 2002 01-03-2002
Betakwik vroeger en nu 01-03-2002
Diagnostiek: heeft u afwijkende gewasgroei? 01-03-2002
Een goed begin..... 01-03-2002
Veel keus in Rassenlijst 2002 11-12-2001
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Rassen voor 2002 weer een sprong voorwaarts 01-12-2001
Nieuwe bodemziekte breidt zich uit 01-12-2001
Ziekten en plagen zichtbaar in 2001 01-10-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Bietencysteaaltjes: regelmatige bemonstering is basis beheersing 01-09-2001
Cercospora vergt waakzaamheid 01-08-2001
Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas 24-07-2001
Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten 24-07-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-07-2001
Plantbiet blijft onkruid en bietenkever de baas 26-06-2001
Hebben suikerbieten extra voeding nodig? 15-05-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
Goede bestrijding begint bij juiste diagnose 01-05-2001
Optimaliseren van MLHD-methode 24-04-2001
Bodemschimmels in opmars bij bieten op zand 17-04-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Verzaaibaarheidsprobleem opgelost 01-03-2001
Aandacht voor bemesting in 2001 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Zeven nieuwe suikerbietenrassen op de Rassenlijst 05-12-2000
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Computer voorspelt goede bietenoogst 01-08-2000
Groene braak houdt bieten gezond 01-08-2000
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen 20-06-2000
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding 18-06-2000
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten 12-05-2000
Beperk de verdichtingen tot de bouwvoor 07-04-2000
Precisiezaaimachine vergt precisieonderhoud 29-02-2000
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes 08-12-2020
Een bewerkelijke grondbewerking 08-12-2020
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen 08-12-2020
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid 08-12-2020
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever 08-12-2020
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk 08-12-2020
Beheersing van vergelingsziekte 08-12-2020
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era 23-03-2020
Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets 23-03-2020
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands 23-03-2020
Integrated management of foliar diseases in sugar beet 23-03-2020
Opspoelen en herkennen bodeminsecten 17-03-2020
De beheersing van bodeminsecten 17-03-2020
Herkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbieten 17-03-2020
Insectenbeheersing in de bietenteelt 17-03-2020
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties 12-12-2019
Opties voor een succesvolle onkruidbestrijding 12-12-2019
7 tips voor een effectieve bladschimmelbeheersing 12-12-2019
Natuurlijke vijanden in de bietenteelt 12-12-2019
Nieuwsflitsen 2019 12-12-2019
Bladschimmel(s)weer in de hand 12-12-2019
(Extra)voeding voor de biet 12-12-2019
Beheersing van bietenkevers en springstaarten 12-12-2019
Beheersing van vergelingsziekte 12-12-2019
Nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst 15-04-2019
Opspoelen bodeminsecten en waardplantstatussen groene perzikluizen 15-04-2019
Herkenning bladluizen in suikerbieten 15-04-2019
Bladschimmelbeheersing-van advies tot uitvoering 07-12-2018
Hoe houden we onze akkers onkruidvrij 07-12-2018
Conviso Smart-een alternatief systeem voor onkruidbeheersing 07-12-2018
Digitale teeltadvisering suikerbieten 07-12-2018
Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren 07-12-2018
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
2018 ‐ Een bijzonder jaar-bijzondere diagnoses 07-12-2018
Beheersing van bladinsecten 07-12-2018
Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019 07-12-2018
Gewasbescherming-volop extra uitdagingen 07-12-2018
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Diagnose en effect van wortelrot op de kwaliteit 08-12-2017
Wijzigingen rondom bietenzaad 08-12-2017
Rhizomanie: ontwikkelingen van het virus 08-12-2017
Onkruid(beheersing) vergaat niet 08-12-2017
Nieuw advies voor het bewaren van overgebleven suikerbietenzaad 08-12-2017
Leveren (vloeibare) meststoffen en groeibevorderaars bijdrage aan hogere suikeropbrengsten 08-12-2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren 08-12-2017
Insecticiden in het bietenzaad: alleen als het echt nodig is 08-12-2017
Effectieve bladschimmelbeheersing 08-12-2017
Effect van mengsels van groenbemesters op bietencysteaaltjes 08-12-2017
Aanbod aanvullend resistente rassen zet door in 2018 08-12-2017
Actualiteiten SID2016 09-12-2016
Insecticideresistenties bij groene perzikbladluizen 09-12-2016
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Spuittechniek en driftreductie 09-12-2016
Bladschimmelbeheersing 09-12-2016
Bestrijding van de bietenvlieg 09-12-2016
Rassen 2017 – Meervoudige resistentie in opmars 09-12-2016
Onkruidbeheersing volgens IPM 09-12-2016
Overvloedige neerslag tijdens groeiseizoen 09-12-2016
Actualiteiten 10-12-2015
Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen 10-12-2015
Bladschimmelbestrijding 10-12-2015
Onkruidbestrijding – spuittechniek 10-12-2015
Resistentie steeds belangrijker bij rassenkeuze 10-12-2015
Schieters: bedrijfsrisico? 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing 10-12-2015
Rhizomanie – beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten 10-12-2015
Ziet u door de symptomen de oorzaak nog? 11-12-2014
Nieuw bij rassenkeuze: gecombineerde resistenties 11-12-2014
Duurzame ontwikkeling bietenteelt 11-12-2014
Biologie van stemphylium 11-12-2014
Bieten telen met hulp van natuurlijke vijanden 11-12-2014
Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden 11-12-2014
Groenbemesters en ziekten en plagen 11-12-2014
Actualiteiten 11-12-2014
Bladschimmelbestrijding en resistentiemanagement 11-12-2014
Stikstofbijbemesting na overvloedige neerslag 11-12-2014
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Vliesdoek nut en noodzaak 12-12-2013
Nieuws uit het rassenonderzoek 2013 12-12-2013
Stemphylium hoe pakken we het aan? 12-12-2013
presentatie: Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 12-12-2013
Daarom kunnen we niet zonder speciaal pillenzaad 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Vroeg zaaien in 2013: verstandig of niet? 12-12-2013
Resistente melganzevoet: een probleemonkruid? 12-12-2013
Gevolgen nieuwe WG’s voor herbiciden 12-12-2013
Advisering belangrijk bij geïntegreerde bietenteelt 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Rassenkeuze: op ieder potje past een deksel 10-12-2012
Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus 10-12-2012
Stemphylium: diagnose, schade en beheersing 10-12-2012
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten 10-12-2012
Hulpmiddelen voor aanpakken van ziekten en plagen 10-12-2012
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Trichodoriden: maatregelen om schade te beperken 10-12-2012
Bemesting deel II: Herkennen en bestrijden gebreksziekten (Mg, K, B, Mn, Na) 10-12-2012
Bemesting deel I: Klopt de stikstofbemestingsformule nog? / Voor- en nadelen kalk- en calciummeststoffen 10-12-2012
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 30-08-2011
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
SUSY kosteneffectiviteit in de onkruidbestrijding 09-12-2010
Rassenkeuze, schieters en resistentieniveau 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Opname van nutriënten door het gewas 09-12-2010
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Preventieve aanpak emelten 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Hebben bieten meer stikstof nodig? 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Vroege zaai en schieters 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Bladschimmels 12-12-2008
Diagnostiek 12-12-2008
Bemesting 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
Grond is uw kapitaal 12-12-2008
Onkruidbestrijding 12-12-2008
IRS presentatie 18-02-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Rassenkeuze 2008 10-12-2007
Onkruidbestrijding 10-12-2007
Ziekten en plagen 10-12-2007
Bladschimmels 10-12-2007
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Bodem onder goede opbrengsten 10-12-2007
Bemesting 10-12-2007
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007 10-12-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' 08-12-2006
Vroeg zaaien en optimale zaaiafstand 08-12-2006
Inzendingen diagnostiek 2006 08-12-2006
Werking kalk- en calciummeststoffen 08-12-2006
Actualiteiten 08-12-2006
Rassenkeuze 08-12-2006
Bladschimmels in suikerbieten 12-09-2006
Actualiteiten 12-09-2006
Project ‘Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’ 05-09-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 08-03-2006
Trichodorideaaltjes: beheersbaar? 14-12-2005
Rassenlijst 2006 en Rassenonderzoek 14-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Rhizoctonia beheersbaar? 14-12-2005
Teeltmonitoring voor verbetering rendement 14-12-2005
Bekalking en het nieuwe mestbeleid 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 01-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 01-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt 27-04-2005
Diagnostiek 01-02-2005
Rassen en N-bemesting 01-02-2005
Kalkbemesting 01-02-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Gewasbescherming 01-02-2005
Van cercosporawaarschuwingsdienst naar bladschimmelwaarschuwingsdienst 01-02-2005
Centium en aardappelopslag 01-02-2005
Beheersing rhizoctonia 01-02-2005
Gele necrose 01-02-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Schieters in 2004 08-12-2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005 08-12-2004
Evaluatie omschakeling van C- naar D-zaad 08-12-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Rekenmodel SUMO voorspelt opbrengst en kwaliteit 12-09-2003
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.